Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA ZEMLJIŠČ V KRANJU - DUTB ID 100165

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup sklopa zemljišč v Kranju – DUTB ID 100165 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine – zemljišča z ID znaki:

  • parcela 2123 346/9 (ID 3664435), v izmeri 675 m2,
  • parcela 2123 346/10 (ID 5069141), v izmeri 175 m2,
  • parcela 2123 346/11 (ID 4733405), v izmeri 275 m2,
  • parcela 2123 346/15 (ID 5843457), v izmeri 12.365 m2,
  • parcela 2123 346/16 (ID 5843458), v izmeri  12.634 m2,
  • parcela 2123 347/6 (ID 4134588), v izmeri 499 m2.

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva stavbna zemljišča za gradnjo večstanovanjskih objektov, skupne površine 26.623 m2 v Kranju, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Attachments