Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB se bo na odločitev Okrožnega sodišča v Ljubljani pritožila

DUTB se z vsebino sklepa o začetku postopka prisilne poravnave nad dolžnikom Sava d.d. ne strinja in se bo nanj pritožila. DUTB je zadovoljna, da je Okrožno sodišče v Ljubljani vendarle odločilo začeti postopek prisilne poravnave nad dolžnikom, vendar pa sprejeta odločitev odpira več novih vprašanj kot daje odgovorov, kar priznava tudi sodišče samo v svoji odločbi. 

Tako imajo sedaj vsi upniki predlagatelji status predlagatelja prisilne poravnave in kot taki lahko opravljajo vsa dejanja v postopku prisilne poravnave, vključno s predložitvijo predloga načrta finančnega prestrukturiranja. 

Sodišče je povsem prezrlo element osebne povezanosti med družbama Sava in Gorenjska banka, ki ga je prepoznal tudi regulator trga, Banka Slovenije v svoji odločbi o začetku postopka odvzema kvalificiranega deleža Savi v Gorenjski banki. 

Sodišče tudi, presenetljivo, ni upoštevalo izrecnih navodil Višjega sodišča v Ljubljani, da je mandat vodenja prisilne poravnave dolžno poveriti tistemu upniku, ki je prisilno poravnavo sposoben izvesti. Glede na to, da ima DUTB do Save za okoli 123 milijonov EUR terjatev, brez podpore DUTB ne more biti potrjen noben načrt finančnega prestrukturiranja.

Attachments