Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

DUTB vložila zahtevo za prenos pooblastil za vodenje poslov dolžnika družbe SAVA d.d. na upnika DUTB

DUTB je danes pri Okrožnem sodišču v Ljubljani vložila zahtevo za prenos pooblastil z dolžnika na upnika, s čimer pridobi upravičenje odpoklicati celotno poslovodstvo družbe Sava d.d.

Sava d. d. je insolventna družba z negativnim kapitalom. Zaradi navedenega in dosedanjih neučinkovitih ukrepov prestrukturiranja je DUTB izgubila zaupanje v dosedanje vodstvo in njegovo sposobnost, da bi lahko vodilo prestrukturiranje holdinga. Ta poteza DUTB ne bo negativno vplivala na poslovanje delujočih družb v holdingu, kot sta Sava Turizem d.d. in Gorenjska banka d.d.

Cilj DUTB je, da bi v sodelovanju z ostalimi upniki imenovala novo strokovno poslovodstvo z ustreznimi izkušnjami, ki bo lahko stabiliziralo razmere, kot je to že uspešno izvedla v primeru Avtotehna d.d., kjer se odlični rezultati že kažejo.

Attachments