Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Zaradi dotrajanih in za zadrževanje oseb nevarnih stavb je družba Argolina v lasti DUTB zaprla območje Argoline in ga zavarovala

Ljubljana, 3. januar 2017 – Družba Argolina v lasti DUTB je zaradi nevarnih stavb danes zaprla območje Argoline in pričela z gradbenimi deli. Namen teh aktivnosti je predvsem zavarovanje življenja ljudi, saj so objekti v Argolini neprimerni za zadrževanje oseb in nevarni za izvajanje kakršnihkoli dejavnosti. Hkrati bodo zavarovani premoženje in odgovornosti lastnika.

Območje Argoline je bilo že v preteklosti zavarovano in zaprto. V prvi fazi so bila izvedena rušitvena dela za odstranitev dotrajanih poslovno industrijskih objektov. Trije med njimi, ki so pod zaščito spomeniškega varstva, so bili z rekonstrukcijskimi posegi zaščiteni pred nadaljnjim propadanjem. Rekonstrukcijski posegi so obsegali čiščenje podrtih in statično nestabilnih delov stavb, zaščito zidov ter zaprtje odprtin, ki pa so bile s strani neznanih storilcev kasneje večkrat porušene. Da bi se preprečil vstop v življenjsko nevarne objekte, so bile danes ponovno zazidane poškodovane zazidave odprtin, nameščene opozorilne table, odstranjeni kosovni ter drugi odpadki, ki so jih na območju pustili neznani storilci, in zavarovano širše območje Argoline. Predvideva se, da bodo dela zaključena v tem tednu.

Na podlagi podanih usmeritev s strani Občine Izola bo DUTB kot lastnica družbe Argolina pripravila idejni projekt urbanistično arhitekturne preverbe območja Argolina. Idejni projekt, ki bo usklajen z Občino Izola in drugimi deležniki, bo predvidel možnosti vrst ter obsega gradenj in urbanističnega razvoja obravnavanega prostora v prihodnje.

Attachments