Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Čiščenje nevarnih odpadkov na območju Inde

Ljubljana, 13. januar 2017 - V okviru postopka odstranjevanja nevarnih odpadkov DUTB pričenja s fizičnim čiščenje območja Inde v Kopru. Ker je zadrževanje ljudi na lokaciji v času čiščenja izjemno nevarno, pozivamo občasne obiskovalce območja, da se na lokaciji ne zadržujejo.

Takoj ko je DUTB konec lanskega leta postala pravno formalna lastnica območja nekdanje tovarne Inde, je opravila skrben pregled opuščenih stavb in ugotovila obseg mešanih odpadkov, ki jih je v skladu z zahtevami pristojne inšpekcijske službe treba očistiti. Skladno z internimi pravili je že izbrala izvajalca del, ki bo na podlagi odločbe inšpektorja na celotnem območju Inde očistil mešane odpadke, ki vsebujejo azbestna vlakna, in odstranil uporabljene injekcijske igle.

Zaradi prisotnosti nevarnih odpadkov (odločbi Ministrstva za okolje in prostor št. 06182-3101/2016-5 in Ministrstva za zdravje št. 06120-1051/2016-7) je zadrževanje za ljudi v objektih Inde v času čiščenja izjemno nevarno. Zato pozivamo osebe, ki se tam občasno zadržujejo, da iz območja najkasneje do 30. januarja 2017 odstranijo vse osebne predmete. Zadrževanje ljudi v objektih in njihovi okolici je v času čiščenja strogo prepovedano.

Attachments