Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Zaradi interesa podaljšan rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do 66 pravnih oseb - ZAKLJUČENO

Ljubljana, 29. maj 2019 - DUTB je v prodajo ponudila paket terjatev do 66 pravnih oseb v skupni višini cca. 130,4 mio EUR. Zaradi precejšnjega zanimanja potencialnih kupcev se je DUTB odločila, da rok za skrbni pregled podaljša za 3 tedne, to je do 21. junija 2019. Prav tako je posledično podaljšala rok za oddajo zavezujočih ponudb do 28. junija 2019. Na ta način imajo interesenti dodaten čas za podroben pregled podatkov o svežnju terjatev, ki je na prodaj.

Predmet javnega razpisa so zapadle terjatve do 66 pravnih oseb, ki izhajajo iz poslovnih razmerij iz naslova kreditov, garancij in transakcijskih računov. DUTB se je za prodajo svežnja odločila na podlagi ocene, da bo s tovrstnim načinom unovčevanja dosegla boljše poplačilo kot z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev. Glavnina portfelja je namreč zavarovana s poroštvi, ki predstavljajo potencial z vidika poplačil.

ZUKSB določa, da DUTB z dolžnikom ali s porokom terjatve v njeni lasti ne sme skleniti sporazuma o odpustu dolga (ali drugega pravnega posla z enakim učinkom), kar je za DUTB pomembna omejitev pri realizaciji vsaj delnih poplačil. Potencialnim kupcem terjatev, ki ne delujejo v okviru tovrstnih omejitev, pa lahko prav ta možnost predstavlja pomemben potencial pri unovčevanju. Za investitorje je dodatni pozitivni  dejavnik tudi dejstvo, da DUTB skladno z Zakonom o centralnem kreditnem registru vse izpostavljenosti do porokov (ki so fizične osebe) za terjatve do pravnih ali fizičnih oseb  poroča v podatkovni sistem SISBON. Podatki iz SISBON-a so za morebitno novo zadolževanje porokov pomembna omejitev. Tudi zato je interes porokov, da dosežejo dogovor o vsaj delnem zapiranju dolga iz naslova poroštev večji, kar pa DUTB zaradi omenjenih omejitev ZUKSB težko doseže z lastnim unovčevanjem posamičnih terjatev.

Attachments