Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Odložitev javne objave revidiranega letnega poročila za leto 2019

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank d.d., Davčna ulica 1, objavlja naslednje sporočilo:

Ljubljana, 29. maj 2020 – Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: DUTB) obvešča javnost, da revidiranega letnega poročila za leto 2019 v roku, določenem v  134. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), ki je bil z interventnim ukrepom podaljšan do 31.5.2020, ne bo javno objavila, ker zunanja revizija računovodskih izkazov DUTB za poslovno leto 2019 še ni zaključena.

Revizija računovodskih izkazov je bila pričeta pravočasno in je potekala v skladu z načrtovanimi časovnimi roki, vendar zaradi obsežnosti preveritev, dodatnih revizijskih postopkov in objektivnih izrednih okoliščin, povezanih s pandemijo COVID-19, v katerih je bilo potrebno izvajati revizijo na daljavo, revizija do konca meseca maja 2020 ne bo zaključena.

DUTB bo javno objavila revidirano Letno poročilo za leto 2019 takoj po prejemu poročila neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov DUTB za leto 2019.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Attachments