Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Izjava za javnost ob odstopu dr. Marka Simonetija, predsednika upravnega odbora DUTB

Danes, 27. oktobra 2016, je zasedala Vlada RS kot skupščina DUTB in obravnavala poročila o poslovanju DUTB za leto 2015, polletno poročilo za leto 2016 in redno mesečno poročilo o nadzoru s strani Ministrstva za finance. Obravnavno je bilo tudi posebno poročilo o prejemkih v DUTB in prejemkih v družbah v začasni lasti DUTB, kot je Cimos, kjer DUTB zagotavlja pogoje za delovanje teh družb do njihove prodaje strateškim lastnikom.
Ne glede na pozitivne ocene teh poročil in ugotovitve pristojnih ministrstev, da pri izplačilih prejemkov doslej niso bila ugotovljena neskladja z veljavnimi predpisi, sem kot predsednik upravnega odbora dokončno spoznal, da osebno ne uživam več tistega minimalnega zaupanja s strani vseh članov Vlade RS, ki je potrebno za uspešno opravljanje te zahtevne funkcije. S ciljem, da se čimprej zagotovijo stabilni pogoji za še boljše delovanje DUTB v prihodnjem obdobju, sem Vlado RS na seji obvestil o svojem odstopu.
Ob tem se zahvaljujem za priložnost in zaupanje tistim, ki so me imenovali za člana upravnega odbora, ter članom upravnega odbora, ki so me izbrali za predsednika, in me podpirali pri mojem delu od prvega do zadnjega dne. Posebna zahvala pa gre predvsem zaposlenim v DUTB.  Bilo mi je v veliko čast in zadovoljstvo, da sem bil lahko nekaj časa del te predane, delovne ter iz dneva v dan bolj organizirane in sposobne ekipe, ki ne glede na številne ovire, še naprej uresničuje izvorno poslanstvo DUTB, ki je v čim boljšem poplačilu davkoplačevalcev. Na tej poti želim ekipi DUTB veliko uspeha tudi v bodoče.
Dr. Marko Simoneti
 
Attachments