Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN d.d.

​Družba za upravljanje terjatev banka, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, matična številka: 5386748000.

Razpisna dokumentacija- Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - ENERGOPLAN.pdf

Attachments