Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe GROLEGER arhitekti d.o.o.

​Družba za upravljalnje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe GROLEGER arhitekti, d.o.o., Mizarska cesta 8A, 3210 Slovenske Konjice, matična številka: 5547806000.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - Groleger.pdf 

Attachments