Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o.-v stečaju

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA,  svetovanje in investiranje, d.o.o. - v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 2170400000 do vključno 09.02.2018 do 14.00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

JAVNI RAZPIS_Nuba-podaljšanje.pdf

Attachments