Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Terme Dobrna d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe TERME DOBRNA d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, matična številka 5053587000 (v nadaljevanju: Družba) do vključno 18.04.2018 do 16.00 ure, pri čemer se število delnic, ki so predmet prodaje, poveča za 80 delnic na skupno 170.209 delnic, kar predstavlja 24,58% osnovnega kapitala Družbe. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpis Terme Dobrna _podaljšanje.pdf

Attachments