Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ACO-LUKS

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ACO-LUKS D.O.O. KOVINARSTVO, PLASTIKA, TRGOVINA - V STEČAJU, OBREŽJE 2, 1433 RADEČE, matična številka 5308089000, davčna številka SI 50821962.

 

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 23.04.2018 do 14:00 ure.


Aco-luks javni razpis.pdf

Attachments