Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe CASINO PORTOROŽ d.d.

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe CASINO PORTOROŽ, d.d., prirejanje posebnih iger na srečo, Portorož, Obala 75A, 6320 Portorož - Portorose, matična št.: 5680859000, davčna št.: SI 82949166.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 25.06.2018 do 12:00 ure.

Javni razpis Casino 25.04.2018.pdf 

Attachments