Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IT TEL d.o.o.

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe IT TEL d.o.o. Tivolska cesta 50 Ljubljana, matična številka: 1973231000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 04.06.2018 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - IT TEL d.o.o.pdf

Attachments