Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Sprejem Letnega poročila DUTB

​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), Davčna ulica 1, Ljubljana, objavlja naslednje sporočilo:

Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji dne 25. 7. 2019 v vlogi skupščine DUTB, sprejela revidirano Letno poročilo DUTB za leto 2018, ter podelila razrešnico upravnemu odboru DUTB za poslovno leto 2018.

Vlada Republike Slovenije je prav tako sprejela sklep, da čisti dobiček poslovnega leta 2018 znaša 57.699.179 evrov, bilančni dobiček na dan 31. 12. 2018 znaša 95.742.022 evrov. Celotni bilančni dobiček v višini 95.742.022 evrov ostane nerazporejen.

Besedilo tega sporočila bo dostopno tudi na spletni strani družbe, www.dutb.eu, najmanj 10 let od datuma objave.

Poslovodstvo DUTB

Datum: 26.07.2019

Attachments