Articles

Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP HOTELOV NA MARIBORSKEM POHORJU – DUTB ID 127, 132, 134 in 862

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotelov na Mariborskem Pohorju – DUTB ID 127, 132, 134 in 862 (v nadaljevanju »Vabilo«) so 4 sklopi nepremičnin:

  1. Hotel Arena (DUTB ID 127): opremljen rabljen Hotel Arena (stari del) in Prizidek k Hotelu Arena (novi del) s pripadajočimi zemljišči, na naslovu Pot k Mlinu 57, 2000 Maribor (v nadaljevanju se navaja kot »Hotel Arena«);
  2. Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk (DUTB ID 132): opremljen rabljen objekt Hotel BOLFENK, na naslovu Hočko Pohorje 133, 2208 Pohorje ter opremljen rabljen Apartmajski in Wellness objekt Bolfenk, na naslovu Hočko Pohorje 132, 2208 Pohorje, oboje s pripadajočimi zemljišči (v nadaljevanju se navaja kot »Wellness Hotel in apartmaji Bolfenk«),
  3. Hotel in depandansa Videc (DUTB ID 134): opremljen rabljen Hotel in depandansa Videc s pripadajočim zemljiščem, na naslovu Hočko Pohorje 127, 2208 Pohorje (v nadaljevanju se navaja kot »Hotel in depandansa Videc«),
  4. Apartmaji Pohorske Terase (DUTB ID 862): delno opremljen nov Apartmajski objekt Pohorske Terase, ki zajema 30 apartmajev, 30 shramb in 24 garažnih parkirnih mest, na naslovu Na slemenu 20, 2208 Pohorje (v nadaljevanju se navaja kot »Apartmaji Pohorske Terase«),

ki so v celoti v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini:

  • HOTEL ARENA (DUTB ID 127): 2.900.000,00 EUR + pripadajoči davek;
  • WELLNESS HOTEL IN APARTMAJI BOLFENK (DUTB ID 132): 1.000.000,00 EUR + pripadajoči davek;
  • HOTEL IN DEPANDANSA VIDEC (DUTB ID 134): 800.000,00 EUR + pripadajoči davek;
  • APARTMAJI POHORSKE TERASE (DUTB ID 862): 1.730.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.07.2020 (do 23:59:59 ure).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA HOTELI NA MARIBORSKEM POHORJU« plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca: Edo Bečić, telefon 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 27.07.2020.

Podaljšanje roka za zbiranje zav. ponudb.pdf

ZZP - Vabilo Mariborsko Pohorje.pdf

Priloga 1 - Specifika Hotela Arena.pdf

Priloga 2 - Specifika Wellness Hotela in apartmajev Bolfenk.pdf

Priloga 3- Specifika Hotela in depadanse Videc.pdf

Priloga 4- Specifika Apartmajev Pohorske terase.pdf

Priloga 5 - Obrazec za ponudbo Mariborsko Pohorje.pdf

Priloga 6 - KYC.zip

OGLAS - DUTB ID 127

OGLAS - DUTB ID 132

OGLAS - DUTB 134

OGLAS - DUTB 862

Attachments