Skip Navigation LinksIJZ-SvetovalneAvtorskeIntelektualneStoritve

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve


Pogodbeni partner​​​ Vrsta posla​ Datum sklenitve pogodbe​ Trajanje posla​ Pogodbena vrednost​ Višina posameznih 
izplačil*
Naziv/firma oz. osebno ime Sedež oz. kraj bivanja Poslovni naslov Račun
pravne osebe
SINTEGRA LAB d.o.o. Ljubljana Vodnikova cesta 46 SI56 1910 0001 0274 585 Pogodba o strateškem svetovanju in podpori na področju komuniciranja  10.10.2013 do 10.10.2015 3.850 EUR na mesec + DDV (+ 30 EUR fiksni stroški)  
Akord Mojca Berce s.p. Solkan Josipa Makuca 27 SI56 1010 0003 6819 255 Pogodba o storitvah tolmačenja 10.1.2014 nedoločen čas (možnost odstopa od pogodbe brez odpovednega roka) 68 EUR na uro (brez DDV) 10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
10.4.2014
27.5.2014
14.8.2014
14.8.2014
10.10.2014
1.161,44 
497,76
658,80
1.720,20
1.647,00
1.464,00
2.287,50
2.244,80
2.391,20
97,60
Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o. Ljubljana Trg republike 3 SI56 0201 0025 8317 465 Aneks št. 1 k Pogodbo o odvetniških storitvah  25.9.2014 nedoločen čas (možnost odstopa od pogodbe s 60 dnevnim odpovednim rokom) Mesečno: za 1 odvetniškega pripravnika: 3.000 EUR; za 1 odvetniškega kandidata: 4.200 EUR; za odvetnika po porabljenem času po neto urni postavki 180 EUR (brez DDV) 11.4.2014
11.4.2014
15.5.2014
15.5.2014
28.7.2014
28.7.2014
28.7.2014
28.7.2014
28.7.2014
18.9.2014
18.9.2014
29.9.2014
2.10.2014
2.10.2014
2.10.2014
8.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
21.10.2014
5.380,20
31.820,04
30.667,14
5.380,20
38.276,28
10.760,40
14.603,40
16.524,90
22.076,19
3.746,93
11.913,30
14.932,80
19.599,30
12.105,45
11.913,30
3.843,00
14.603,40
19.599,30
864,68
Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. - o.p. Ljubljana Tavčarjeva 6 SI56 0222 2009 0042 729 Pogodbo o odvetniških storitvah (izvedba skrbnega pregleda) 9.5.2014 do 30.10.2014 Mesečni pavšal v višini 20.000 EUR (brez DDV) za 1 odvetnika in 2 odvetniška pripravnika 15.1.2014
31.3.2014
15.5.2014
27.5.2014
20.6.2014
21.7.2014
14.8.2014
18.8.2014
17.9.2014
24.10.2014
3.616,08
20.740,00
20.740,00
9.540,40
25.107,60
24.400,00
2.440,00
24.400,00
24.400,00
24.400,00
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854  Pogodbo o odvetniških storitvah (izvedba skrbnega pregleda) 8.5.2014 31.10.2014 Mesečno: za pravnika: 6.000 EUR; za 1 odvetnico: 2.000 EUR; po urni postavki: odvetniški pripravnik: 80 EUR, odvetniški kandidat 130 EUR, odvetnik 160 EUR, partner 180 EUR 24.3.2014
11.4.2014
15.5.2014
30.6.2014
17.9.2014
29.9.2014
8.10.2014
14.10.2014
6.469,05
14.091,00
13.938,50
28.533,00
25.620,00
27.280,18
1.342,00
25.620,00
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854  Pogodbo o odvetniških storitvah 16.4.2015 nedoločen čas (možnost odstopa od pogodbe s 30 dnevnim odpovednim rokom) po urni postavki: odvetniški pripravnik 80 EUR, odvetniški kandidat 130 EUR, odvetnik 160 EUR, partner 180 EUR (brez DDV)  
Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o. Ljubljana Trdinova ulica 4 SI56 0313 4100 0440 817 Dogovor o opravljanju odvetniških storitev ter višini odvetniške nagrade 11.4.2014 nedoločen čas (z enomesečnim odpovednim rokom) 140 EUR na uro (brez DDV) 24.3.2014
11.4.2014
15.5.2014
15.5.2014
22.5.2014
20.6.2014
28.7.2014
21.8.2014
22.9.2014
27.10.2014
6.490,40
6.148,80
7.515,20
5.807,20
4.099,20
4.782,40
5.978,00
6.661,20
6.832,00
7.002,80
Združenje nadzornikov Slovenije  Ljubljana Dunajska 128 a SI56 0205 3005 0549 021 Pogodba o pravnem svetovanju  16.10.2014 nedoločen čas 175 EUR na uro (brez DDV) 22.9.2014 427,00
PROFIL d.o.o. Ljubljana Parmova 53 SI56 0204 4001 6590 053 Pogodba št. 4601 24.10.2014 do zaključka pogodbene aktivnosti 6.000 EUR (brez DDV)  
Odvetnica Biljana Lukić Ljubljana Na Stolbi 5 SI56 0201 5025 6246 561 Pogodba o pravnem svetovanju  5.11.2014 do zaključka pogodbene aktivnosti za uro dela odvetnice 130,00 EUR (brez DDV), za uro dela prof. dr. Dragice Wedam Lukić 300,00 EUR (brez DDV)  
ETHIC Intelligence Pariz, Francija Rue Pergolese 10 FR76 30003 03300 00026200091 07 Anti-coruption certification porcess 11.2.2015 do 10.2.2017 8.700 EUR v letu 2015  
Odvetniška družba Kocmut o.p., d.o.o. Ljubljana Komenskega 12 SI56 2900 0005 0996 928 Dogovor o opravljanju pravnih in poslovno – svetovalnih storitev 21.3.2015 nedoločen čas (možnost odstopa od pogodbe s 30 dnevnim odpovednim rokom) 120 EUR na uro (brez DDV)  
DG Media d.o.o. Brezovica pri Ljubljani  V jami 11 SI56 3000 0001 4121 393 Pogodba o poslovnem sodelovanju  1.3.2015  150 EUR na uro   
Odvetniška Družba Ilič & Partnerji o.p., d.o.o. Ljubljana Davčna ulica 1 SI56 0313 4100 0335 378 Pogodba o odvetniških storitvah 6.7.2015  na uro: Junior Associate 120 EUR; Associate: 155 EUR, Senior Associate 175 EUR, Partner 195 EUR  
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854 Aneks št. 3 k Pogodbi o odvetniških storitvah z dne 8. 5. 2014 12. 3. 2015 do 31. 3. 201 Mesečno: za pravnika: 6.000 EUR; za 1 odvetnico: 2.000 EUR; po urni postavki: odvetniški pripravnik: 80 EUR, odvetniški kandidat 130 EUR, odvetnik 160 EUR, partner 180 EUR  
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854 Aneks št. 2 k Pogodbi o odvetniških storitvah z dne 8. 5. 2014 13. 1. 2015 do 15. 3. 2015 Mesečno: za pravnika: 6.000 EUR; za 1 odvetnico: 2.000 EUR; po urni postavki: odvetniški pripravnik: 80 EUR, odvetniški kandidat 130 EUR, odvetnik 160 EUR, partner 180 EUR  
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854 Aneks št. 1 k Pogodbi o odvetniških storitvah z dne 8. 5. 2014 30. 10. 2014 od 15. 1. 2015 Mesečno: za pravnika: 6.000 EUR; za 1 odvetnico: 2.000 EUR; po urni postavki: odvetniški pripravnik: 80 EUR, odvetniški kandidat 130 EUR, odvetnik 160 EUR, partner 180 EUR  
Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. - o.p. Ljubljana Tavčarjeva 6 SI56 0222 2009 0042 729 Aneks k pogodbi o opravljanju odvetniških storitev z dne 9. 5. 2014  1. 11. 2014 do 1. 2. 2015 Mesečni pavšal v višini 20.000 EUR (brez DDV) za 1 odvetnika in 2 odvetniška pripravnika  
Amidas d.o.o. Ljubljana Ukmarjeva ulica 2 SI56 0310 0100 2365 217 Pogodba o prevajanju in povezanih storitvah 15. 12. 2014 

po veljavnem ceniku

oz. stran 26,60 EUR

  
Luka Ličar Cerkno Cesta OF 41 SI56 022441498247978 Pogodba o naročilu avtorskega dela 1. 4. 2013 do 31.8.2015 25 EUR / stran  
PwC SVETOVANJE d.o.o. Ljubljana Cesta v Kleče 15 SI56 242039011168153 Davčno svetovanje 23.  5.  2014 20. 6. 2015
90 EUR / uro prvih sedem ur, nadalje 100 EUR /uro                                             100 EUR / uro - projektno svetovanje
  
PwC Svetovanje d.o.o. Ljubljana Cesta v Kleče 15 SI56 242039011168153 Mandate contract for rendering financial advisory services related to the due diligence of the laon portfolio of Factor banka 23.10.2015 do izvedbe 79.800 EUR  
Odvetnica Irena Urbanc Ljubljana Čufarjeva 3 SI56 0222 2025 6256 594 Pogodba o pravnem svetovanju i zastopanju        30.10.2015       / 160 EUR na uro  
KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d.o.o. Ljubljana Verovškova ulica 55A SI56 1010 0005 2959 279 Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja v postopku zadolževanja 23.11.2015 do izvedbe 4.500 EUR  
Deloitte svetovanje d.o.o. Ljubljana Dunajska 165 SI56 2900 0000 3297 469 Pogodba o poslovnem svetovanju 20.11.2015 do izvedbe 46.000 EUR  
Pristop, d.o.o Ljubljana Trubarjeva 79 SI56 0430 2000 1575 555 Poslovno komunikacijske storitve in strateško svetovanje za UO DUTB 28. 12. 2015 28. 3. 2016 19.440 EUR (brez DDV)  
Odvetniška družba Matoz o.p., d.o.o. Koper Ulica ob parku 3 SI56 10100-0039870002 Dogovor o opravljanju odvetniških storitev 22.2.2016 Eno leto od sklenitve pogodbe

storitve svetovanja: 80,00 € /uro

izdelava pravnih mnenj v konkretnih zadevah: 100,00 € /uro

  
Odvetnica Irena Urbanc Ljubljana Čufarjeva ulica 3 SI56 0222 2025 6256 594 Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju 22.2.2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 120,00 € /uro  
Odvetnica Carmen Dobnik Ljubljana Likozarjeva 6 24203-9004282511 ali  02222-0088707233 Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 25. 2. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 70,00 € /uro  
Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. Grosuplje Taborska 13 03108-1012840146 Pogodba o opravljanju pravnih storitev 25. 2. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe

130,00 € /uro za storitve na področju upravnega in kazenskega prava

150,00 € /uro za storitve na področju prestrukturiranja družb

  
Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o. Ljubljana Trdinova ulica 4 03134-1000440817 Dogovor o opravljanju odvetniških storitev 25. 2. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 100,00 € /uro  
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o.p., d.o.o. Ljubljana Šestova ulica 2 SI56 0201 8025 8543 374 Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 1. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 90,00 € /uro  
Odvetniška družba Ilić & Partnerji, o.p., d.o.o. Ljubljana Davčna ulica 1 SI56 0313 4100 0335 378 Pogodba o odvetniških storitvah 1. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 150,00 € /uro  
Bonorum, pravno svetovanje, d.o.o. Ljubljana Dunajska cesta 156 SI56 0203 7026 1526 842 Pogodba o izvajanju storitev pravnega svetovanja 3. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 80,00 € /uro  
Odvetniška pisarna Matej Erjavec, d.o.o. Ljubljana Trg OF 14 SI56 0201 5025 7697 875 Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 9. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 120,00 € /uro  
Odvetniška pisarna Šafar in partnerj, d.o.o. Ljubljana Resljeva cesta 25 SI56 0310 0100 2501 114 Pogodba o pravni pomoči 11. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 100,00 € /uro  
Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. - o.p. Ljubljana Tavčarjeva 6 SI56 0222 2009 0042 729 Pogodba o opravljanju pravnih storitev 14. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 150,00 € /uro  
Katja Peček - odvetnica Ljubljana Štefanova 13 A SI56 2900 0005 1623 936 Pogodba o poslovnem sodelovanju 14. 3. 2016 31.5.2016 120,00€ / na uro, fee cap 10.000,00€/mesec, 2% materialnih stroškov (max 300 EUR na mesec)  
Odvetnica Biljana Lukič Ljubljana Slomškova 35 SI56 0201 5025 6246 561 Pogodba o opravljanju odvetniških storitev 16. 3. 2016 Eno leto od sklenitve

130,00€ / na uro

Dragica Wedam Lukič -250,00€/na uro

  
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854 Pogodba o odvetniških storitev 17. 3. 2016 Eno leto od sklenitve pogodbe 130,00 € /uro  
Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in odvetniki Ljubljana Slovenska cesta 54  Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju 23.3.2016 1.3.2017 120,00€ / na uro   
Pristop d.o.o. Ljubljana Trubarjeva 79 SI56 0430 2000 1575 555 Dodatek št.1 k DON - dogovoru o naročilu EP/13-UPR/15 z dne 28.12.2015 31.3.2016 do 30. 4. 2016
6.480 EUR na mesec 
  
Odvetniška pisarna Ulčar&partnerji Ljubljana Šlandrova ulica 4 SI56 0313 9100 0372 090 Pogodba o pravnih storitvah in zastopanju 4.4.2016 4.4.2017 150,00 na uro  
KPMG Slovenija d.o.o. Ljubljana Železna cesta 8 SI56 3500 1000 0312 252 Pogodba o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov 7.4.2016  1370 EUR  
P&S CAPITAL d.o.o. Ljubljana Slovenska cesta 56 SI56 3500 1000 0312 252 Pogodba o svetovalnih storitvah 11.4.2016  11495 EUR  
Dr. Pendl & Dr. Piswanger d.o.o., kadrovsko in podjetniško svetovanje 1000 Ljubljana Vošnjakova ulica 1 SI56 0201 0001 8151 576 Pogodba o izvedbi ocene kompetentnosti srednjega managementa 24.5.2016 Do izvedbe Management assessment 520 EUR/ kandidata Poročilo o oceni kandidatov 1800 EUR Licenčnina 28 EUR /kandidata Opcijsko: predstavitev rezultatov 1750 EUR / 30 kandidatov; 2000 EUR /manj kot 30 kandidatov  
Pristop d.o.o. Ljubljana Trubarjeva 79 SI56 0430 2000 1575 555 Dodatek št. 2 k DON - dogovoru o naročilu Št.EP/13-UPR/15 z dne 28.12.2015 10.5.2016 31.5.2016 6.480 EUR  
Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p. d.o.o. Ljubljana Trg republike 3 SI56 0201 0025 8317 465 Pogodba o odvetniških storitvah 12.5.2016 12.5.2017

150,00€ / na uro


Odvetniška pisarna Šafar in partnerj, d.o.o.LjubljanaResljeva cesta 25SI56 0310 0100 2501 114Aneks k pogodbi o pravni pomoči 1.12.2016 ​1.12.2017 ​100 /na uro + stroški
​Actioma, d.o.o.​​Ljubljana ​Cesta XVI/5a SI56 1010 0005 2324 317 Pogodba o izvedbi storitev11. 2. 2017 ​enkratna izvedba ​420

​Odvetniška družba Ilič & Partnerji o.p., d.o.o.

​Ljubljana ​Davčna ulica 1 ​SI56 0313 4100 0335 378 Aneks k pogodbi o odvetniških storitvah ​21. 3. 2017 ​1. 3. 2018 150,00 na uro
​Odvetniška pisarna Šafar in partnerji d.o.o. ​Ljubljana Resljeva cesta 25 SI56 0310 0100 2501 114 ​Aneks št. 2 k pogodbi o pravni pomoči ​22. 3. 2017 ​11. 3. 2018 ​100 €/na uro + stroški
Odvetnica Biljana Lukič ​Ljubljana
​Slomškova 35 ​ SI56 0201 5025 6246 561  Aneks št. 1 k ​pogodbi o opravljanju odvetniških storitev ​23. 3. 2017 ​31. 12. 2017 ​130 na uro
Dragica Wedam Lukič -250 na uro
​Odvetnica Irena Urbanc ​Ljubljana ​Čufarjeva ulica 3  ​SI56 0222 2025 6256 594 Aneks št. 1 k ​pogodbi o pravnem svetovanju in zastopanju ​22. 3. 2017 ​24. 2. 2018 ​120 na uro
​Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o. ​Ljubljana ​Trg OF 14 ​SI56 0201 5025 7697 875 Aneks št 1 k pogodbi o opravljanju odvetniških storitev
​22. 3. 2017
​9. 3. 2018    
​120 na uro
​Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. Grosuplje Taborska 13 ​SI56 0310 8101 2840 146 ​Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​28. 3. 2017 ​do izvedbe ​195 na uro, max 4500 €
Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o. ​Ljubljana Trdinova ulica 4 SI56 0313 4100 0440 817 ​Aneks k dogovoru o opravljanju odvetniških storitev ​3. 3. 2017 ​19. 2. 2018 100 na uro
Odvetniška družba FATUR, o.p., d.o.o. ​​Ljubljana Štefanova 13A SI56 3500 1000 0473 854 ​Aneks št. 1 k Pogodbi o odvetniških storitvah ​21. 4. 2017 1. 3. 2018 130 na uro
Odvetniška pisarna Zidar Klemenčič, Odvetnica Nina Zidar Klemenčič in odvetniki ​​​Ljubljana ​Slovenska 54 ​SI56 0431 0011 3052 219 ​Aneks št. 2 k Pogodbi o pravnem svetovanju in zastopanju ​21. 4. 2017 1. 3. 2018 ​120 na uro + stroški
Avbreht, Zajc in partnerji odvetniška družba, o.p., d.o.o. ​Ljubljana ​Tivolska cesta 50 ​SI56 0201 8025 8543 374 ​Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju odvetniških storitev ​21. 4. 2017 1. 3. 2018 90 na uro
Bonorum, pravno svetovanje, d. o. o. ​Ljubljana ​Dunajska cesta 156 ​SI56 0203 7026 1526 842 ​Aneks št. 1 k Pogodbi o izvajanju storitev pravnega svetovanja ​21. 4. 2017 ​3. 3. 201880 € na uro
Odvetniška družba JADEK & PENSA d. n. o. - o. p. ​Ljubljana ​Tavčarjeva 6 SI56 0222 2009 0042 729 ​​Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju pravnih storitev ​21. 4. 2017 ​14. 3. 2018 ​​150 € na uro
​Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o. p., d. o. o. ​Grosuplje ​Taborska 13​SI56 0310 8101 2840 146 ​Aneks št. 1 k Pogodbi o opravljanju pravnih storitev ​24. 4. 2017 Eno leto od sklenitve pogodbe 130,00 € na uro za storitve na področju upravnega in kazenskega prava

150,00 € na uro za storitve na področju prestrukturiranja družb

Odvetniška družba Matoz in Rojko, o. p., d. o. o. ​Koper Ulica ob parku 2 ​SI56 1010 0003 9870 00 ​Aneks št. 1 k Pogodbi o poslovnem sodelovanju ​10. 5. 2017 22. 2. 2018​ storitve svetovanja: 80,00 € na uro

izdelava pravnih mnenj v konkretnih zadevah: 100,00 € na uro

Dr. Pendl & Dr. Piswanger d. o. o., kadrovsko in podjetniško svetovanje ​Ljubljana Vošnjakova ulica 1 SI56 0201 0001 8151 576 ​Pogodba o sodelovanju ​2. 6. 2017 ​7 tednov ​15.000 €
​Umetnostna galerija Maribor ​Maribor ​Strossmayerjeva ulica 6 ​SI56 0451 5000 0742 170 ​Pogodba o popisu in oceni umetniških del v lasti DUTB ​16. 6. 2017 ​2 meseca

​evidentiranje dela 9-20 €, cenitev dela 15-20 €, fotografiranje dela  4 €, izdelava seznama 200 €,  poročilo 450 €, primerjava inventurnih pol z obstoječim stanjem 480 €

ETHIC Intelligence ​Pariz, Francija Rue Pergolese 10 FR76 30003 03300 00026200091 07 Anti-coruption certification porcess ​4. 7. 2017 ​do izvedbe ​19.890 €
Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o. p.  d. o. o. ​Ljubljana Trg republike 3 SI56 0201 0025 8317 465 Aneks št. 1 k pogodbi o odvetniških storitvah ​​​11. 7. 2017 ​12. 5. 2018 150 € na uro
Pristop, d. o. o ​Ljubljana Trubarjeva 79 SI56 0430 2000 1575 555 ​Pogodba za Strateško svetovanje Upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja ​17. 7. 2017 ​18 mesecev ​5.500 € na mesec
Pristop, d. o. o   ​Ljubljana ​​Trubarjeva 79 ​​SI56 0430 2000 1575 555 ​Okvirni sporazum za načrtovanje, zakup in analizo medijskega prostora za potrebe DUTB ​​18. 8. 2017 ​2 leti

​30 € na uro za medijskega načrtovalca projekta, ​40 € na uro za medijskega direktorja

Dr. Pendl & Dr. Piswanger d. o. o., kadrovsko in podjetniško svetovanje ​Ljubljana Vošnjakova ulica 1 SI56 0201 0001 8151 576 ​Aneks št. 1 k Pogodbi o sodelovanju ​25. 8. 2017 ​do izvedbe ​4.500 EUR
GLOBAL SPOT d.o.o. Ljubljana ​Kunaverjeva ulica 6SI56 1010 0005 3041 826 ​Pogodba o izvedbi prevoda ​11. 9. 2017 ​enkratna storitev ​27 EUR na stran
KF Finance, družba za cenitve in finančno svetovanje, d. o. o. ​Ljubljana Verovškova ulica 55A SI56 1010 0005 2959 279 Pogodba o izvedbi storitev finančnega in pravnega svetovanja v postopku zadolževanja ​26. 9. 2017 ​do izvedbe ​3.800 EUR
​Deloitte, d.o.o. ​Ljubljana ​Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana ​SI56 3500 1000 1175 358 ​Listina o poslu za opravljnaje storitev davčnega svetovanja ​22. 12. 2017 ​1. 2. 2018 do 31. 12. 2018 ​110 EUR na uro
Odvetniška družba Vesna Cukrov o.p., d.o.o.​Ljubljana Dunajska 20SI56 0313 4100 0440 817 ​Dogovor o opravljanju odvetniških storitev ​12. 3. 2018 ​3 leta135 € na uro
​Odvetniška pisarna Fabiani, Petrovič, Jeraj, Rejc d.o.o. Ljubljana ​Bleiweisova cesta 30 ​SI56 0510 0801 3339 723 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​5. 4. 2018 ​nedoločen čas 140 € na uro
​Stojan Zdolšek - odvetnik Ljubljana ​Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 5631 154 ​Pogodba o izdelavi pravnega mnenja ​12. 4. 2018 ​18. 4. 2018 ​1.700
Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o. ​Grosuplje ​Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje ​​​SI56 0310 8101 2840 146 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​27. 7. 2018 tri leta od sklenitve pogodbe 130 € na uro
​Odvetniška družba Sibinčič Križanec o.p. d.o.o.Ljubljana ​Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana ​​SI56 2900 0005 0786 923 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​1. 8. 2018 tri leta od sklenitve pogodbe 100 € na uro
​ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o. Ljubljana ​Dunajska 111, LubljanaSI56 2900 0000 3089 016 ​Pogodba o izvedbi forenzične preiskave ​7. 8. 2018 ​​20. 8. 2018 ​11.000
​AVBREHT, ZAJC IN PARTNERJI odvetniška družba o.p., d.o.o. ​Ljubljana Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana SI56 0201 8025 8543 374 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​1. 8. 2018 tri leta od sklenitve pogodbe 90 na uro za področje javnih naročil, upravnega prava in delovnega prava, 100 na uro za področji civilnega in gospodarskega prava
​DOBNIK CARMEN - ODVETNICA ​Ljubljana ​Likozarjev 6, Ljubljana ​SI56 3300 0000 5157 675 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​1. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​100 € na uro
​ODVETNIŠKA PISARNA KOS, ŠTUMPFL IN PARTNERJI, d.o.o. ​Ravne na Koroškem ​Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem ​SI56 0254 6026 0616 679 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​1. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​100 € na uro
​Odvetniška pisarna Nadjuša Koželj d.o.o. ​Ljubljana ​Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana ​SI56 1010 0005 2408 804 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​1. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​​120 € na uro
​Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o. ​Ljubljana ​Barjanska cesta 3, 1000 Ljubljana ​SI56 0292 4025 7767 891 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​1. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​125 € na uro
ABC Trasparency ​Basel ​Gartenstrasse 120, 4052 Basel Pogodba za izvedbo storitev 2. 8. 2018​ ​15. 9. 2018 ​10.710
​Odvetniška pisarna Šafar in partnerji, d.o.o. ​Ljubljana ​Resljeva cesta 25, 1000 Ljubljana

SI56 0310 0100 2501 114

Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​6. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​130 € na uro
​NINA ZIDAR KLEMENČIČ - ODVETNICA ​Ljubljana ​Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ​ SI56 0431 0011 3052 219 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​6. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​120 € na uro
​Odvetniška pisarna Razgoršek-Dremelj d.o.o. ​Maribor ​Linhartova ulica 6, 2000 Maribor SI56 3500 1000 0367 833 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​8. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​100 € na uro
​ODVETNIŠKA DRUŽBA BREZOVEC, o.p., d.o.o. ​Ljubljana ​Beethovnova ulica 7, 1000 Ljubljana ​SI56 3300 0000 4445 404 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​10. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​100 € na uro
​IRENA URBANC - ODVETNICA ​Ljubljana ​Čufarjeva ulica 3, 1000 Lubljana ​SI56 0222 2025 6256 594 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​16. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe 120 na uro za področje delovnega prava, 140 na uro za področji civilnega in gospodarskega prava
​Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji, d.o.o. ​Ljubljana ​Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana ​SI56 0430 2000 1617 168 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​17. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe 115 na uro za področji upravnega in kazenskega prava, 125 na uro za področji civilnega in gospodarskega prava
​HELENA BELINA DJALIL - ODVETNICA ​Ljubljana ​Miklošičeva cesta 34, 1000 Ljubljana ​SI56 0201 1026 1849 089 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​20. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​130 € na uro
Šuštar in Zorić o.p. d.o.o. ​Ljubljana ​Pražakova ulica 10, 1000 Ljubljana ​SI56 2900 0005 0644 721 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​20. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​115 € na uro
​Stojan Zdolšek - odvetnik ​Ljubljana ​Miklošičeva 5, 1000 Ljubljana SI56 0510 0801 5631 154 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​22. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe ​150 € na uro
Odvetniška družba KBP, o.p., d.o.o. ​Ljubljana ​Trg Republike 3, 1000 Ljubljana ​SI56 0201 0025 8317 465 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​24. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe150 € na uro
​KARANOVIĆ & NIKOLIĆ d.o.o. ​Ljubljana ​Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana ​SI56 0310 2100 0581 677 Pogodba o opravljanju pravnih storitev ​27. 8. 2018 ​tri leta od sklenitve pogodbe150 € na uro
Iztok Pirš ​Miklavž na Dravskem polju Trškovih 21, ​2204 Miklavž na Dravskem polju ​Pogodba o stvaritvi avtorskega dela ​19. 9. 2018 ​enkratna storitev ​300 €
RMG d.o.o. ​Ljubljana ​Zaloška cesta 69, 1000 Ljubljana ​SI56 0310 0100 2235 819 Pogodba o pravnem svetovanju ​21. 9. 2018 ​do izpolnitve pogodbe ​150 € na uro
Odvetniška pisarna Buren ​Luxembourg ​Rue Goethe 5, ​Luxembourg ​NL64 RABO 0131 7784 47 ​Engagement letter ​27. 9. 2018 ​do izpolnitve pogodbe ​315 € na uro
​Grant Thornton ​Rotterdam ​Postbus 23278, 3001 KG Rotterdam ​NL94 RABO 0126 5112 92 Forenzični pregled naložb ​9. 10. 2018 ​14 dni od podpisa pogodbe ​6.000 €
​Huskić law office ​Sarajevo ​Vrazova 3, 71000 SarajevoBA39 1610 0001 0055 0017 ​Engagement letter - incorporation of new company ​10. 10. 2018 ​največ za eno leto ​dokumentacija za ustanovitev družbe 1280 , prevod 90 , storitve zastopanja 250 na mesec, implementacija odločitev 65 na mesec, prostori 120 na mesec, sodni stroški
AKSON d.o.o. ​Ljubljana ​Cesta v Gorice 1SI56 0201 9025 6621 755 ​Pogodba o forenzični preiskavi ​29. 10. 2018 ​pet tednov od 13. 11. 2018 ​15.680
BDO Revizija d.o.o. ​Ljubljana ​Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana ​SI56 0430 2000 3159 274 Pogodba o ​izvedbi posebne revizije ​12. 11. 2018 ​45 dni ​18.000
​TaylorWessing Eindhoven ​Eindhoven ​Kennedyplein 201, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands ​Engagement Letter ​26. 11. 2018

​300  €  na uro, 2500 € za osnutke skupščinskih sklepov, 195 € na uro za mlajše in srednje odvetnike, 295 € na uro za mlajše partnerje

AEGOS, Andrej Šketa s.p. ​Ljubljana ​Herbersteinova ulica 11, 1000 Ljubljana ​Izvedba analize vpliva na poslovanje - BIA analize ​18. 1. 2019 ​15. 3. 2019 ​11.280 €
Deloitte, d.o.o. ​Ljubljana ​Dunajska cesta 165, 1000 LjubljanaSI56 3500 1000 1175 358 aneks št. 1 k ​​Listini o poslu za opravljnaje storitev davčnega svetovanja ​18. 1. 2019 ​prenehanje mesečnega pavšala
PristopLjubljana ​Trubarjeva 79 SI56 0430 2000 1575 555 ​Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja ​31. 1. 2019 ​dve leti ​5.500 EUR na mesec
SIMIČ & PARTNERJI, davčno svetovanje, d.o.o. ​Ljubljana ​Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana ​SI56 2900 0005 1089 757 ​Pogodba o opravljanju storitev davčnega svetovanja ​​11. 2. 2019 ​1. 3. 2019 do 1. 3. 2020 ​mesečno 595 EUR (sedem ur po 85 EUR), vsaka nadaljna ura se obračuna po 170 EUR neizkoriščene ures se prenesejo
​Alexander Hughes d.o.o. ​Zagreb ​Trg Petra Krešimira IV 14, 10000 Zagreb, Hrvaška HR 102407000110641607 ​Pogodba o poslovenm sodelovanju na področju storitve pri zaposlovanju ​22. 1. 2019 ​do 30. 6. 2019

​18.500 EUR

​​Deloitte revizija, d.o.o. ​Ljubljana ​Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana ​SI56 3500 1000 1175 261 ​Neodvisni zunanji pregled zasnove notranjih kontrol in procesov ter teh z dobrimi praksami in metodologijo COSO na področju nepremičnin ​27. 2. 2019 ​3-4 tedne po podpisu ​12.000 EUR
Deloitte svetovanje d.o.o.               ​Ljubljana ​Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana ​SI56 3500 1000 1175 261 Pogodba o zagotovitvi svetovalnih storitev v zvezi z "whistle blowing" linijo         11​. 6. 2019 2. 7. 2019 450 EUR/mesec
​​RMG d.o.o. ​Ljubljana Zaloška 69, 1000 Ljubljana               SI56 0310 0100 2235 819             ​Pogodba o pravnem svetovanju iz področja obvladovanja nasprotij interesov 2. 7. 2019      

​3. 7. 2019

 

​max. 2700 EUR
​​ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o. ​Ljubljana Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana            SI56 2900 0000 3089 016                Pogodba o pregledu upravljanja s tveganji prevar in korupcije  11. 7. 2019 od 12. 7. 2019 do 24. 8. 2019              9000 EUR             
ERNST & YOUNG Svetovanje, d.o.o.               ​Ljubljana Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana    SI56 2900 0000 3089 016 ​Pogodba o pregledu upravljanja s tveganji delovanje OE Skladnost poslovanja 11. 7. 2019            od 12. 7. 2019 do 24. 8. 2019    ​9000 EUR
​​AV STUDIO d.o.o. ​Velenje Koroška cesta 55, 3320 Velenje      ​Pogodba za načrtovanje in izvedba trženjskega komuniciranja za potrebe DUTB (JN/8-VPR/2019) 13 .8. 2019                19. 8. 2019                   /          

 

 

 


* podatki so višini posameznih izplačil so dostopni na http://www.ujp.gov.si/ preko spletne aplikacije TZIJZ.