Skip Navigation LinksIJZ-SvetovalneStoritveProdajnegaKonzorcija

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na svetovalne storitve, ki jih DUTB sklepa kot del prodajnega konzorcija


Pogodbeni partner​​​Vrsta posla​Datum sklenitve pogodbe​Trajanje posla​Pogodbena vrednost
(brez DDV)​
Naziv/firma oz. osebno imeSedež oz. kraj bivanjaPoslovni naslovRačun
pravne osebe
Abanka Vipa d.d.Slovenska cesta 58, 1000 LjubljanaSlovenska cesta 58, 1000 LjubljanaSI56 0291 3025 3405 661SPORAZUM O PODELITVI MANDATA ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI PRI PRODAJI 100 % deleža v družbi Sistemska Tehnika d.o.o., 100 % deleža v družbi Sistemska Tehnika Armas d.o.o. in finančnih obveznosti družbe Sistemska tehnika d.o.o.,  do DUTB d.d.30. 4. 201531. 8. 2015 45.360 EUR
BB svetovanje, družba za poslovne storitve d.o.o.Dunajska cesta 199, 1000 LjubljanaDunajska cesta 199, 1000 LjubljanaSI56 3000 0000 8501 213Skrbni pregled4.9.201419.9.201410.000 EUR
BB svetovanje, družba za poslovne storitve d.o.o.Dunajska cesta 199, 1000 LjubljanaDunajska cesta 199, 1000 LjubljanaSI56 3000 0000 8501 213Svetovalne storitve – veza ŠCP29.7 20143 mesece34.500 EUR/mesečno
Cenilna družbaVošnjakova 1, 1000 LjubljanaVošnjakova 1, 1000 LjubljanaSI56 0201 0026 0630 624Ocena vrednosti podjetja Hotel Marita d.o.o.avgust 201431. 8. 20143800 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o.Dunajska 160, 1121 LjubljanaDunajska 160, 1121 LjubljanaSI56 0201 1025 5242 516Pogodba za opravljanje storitev - poročilo po 221.j. čl.ZFPPIPP14.4.20141 teden600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o.Dunajska 160, 1121 LjubljanaDunajska 160, 1121 LjubljanaSI56 0201 1025 5242 516Pogodba za opravljanje storitev - poročilo po 221.j. čl.ZFPPIPP29.5.20141 teden600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o.Dunajska 160, 1121 LjubljanaDunajska 160, 1121 LjubljanaSI56 0201 1025 5242 516Pogodba za opravljanje storitev - poročilo po 221.j. čl.ZFPPIPP10.6.20141 teden600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o.Dunajska 160, 1121 LjubljanaDunajska 160, 1121 LjubljanaSI56 0201 1025 5242 516Revizijsko mnenje za število glasov kot pogoj za uvedbo upniške PP Meja Šentjurseptember 201430.9.2014600 EUR
Constantia PLUS svetovanje, d.o.o.Dunajska 160, 1121 LjubljanaDunajska 160, 1121 LjubljanaSI56 0201 1025 5242 516Revizijsko mnenje za število glasov kot pogoj za uvedbo upniške PP Kograd IGEM d.o.o.december 201430.12.2014600 EUR
Daiwa Corporate Advisory GmbH Sp. Zo.o. Oddzal w PolsceRondo OZN-1, 00-124 Warsaw, PolandRondo OZN-1, 00-124 Warsaw, Poland Finančno svetovanje pri prodaji CICG18. 3. 2014do končanja procesa prodajedelež DUTB najmanj 123.136 EUR (do 396.407 EUR – maksimalna vrednost)
​Deloitte svetovanje d.o.o.​Ljubljana​Dunajska 165​SI56 2900 0000 3297 469​Dodatek k listini o poslu z dne 18.3.2016​4.7.2016
Dominus d.o.o.Slovenska cesta 56, 1000 LjubljanaSlovenska cesta 56, 1000 LjubljanaSI56 0201 1001 4661 273Cenitev hotel Arena, hotel Bolfenk, hotel Videc, apartmaji Bolfenk in hotelske opreme2.10.201422.10.20142.960 EUR
Dominus d.o.o.Slovenska cesta 56, 1000 LjubljanaSlovenska cesta 56, 1000 LjubljanaSI56 0201 1001 4661 273Cenitev hotel Arena - zemljišča25.2.201523.3.20151.220 EUR
​Interes, d.o.o.Koper​Vojkovo nabrežje 23, 6000 Koper​Dodatek k pogodbi o izvedbi revizije informacijskega sistema DUTB št. EP/6/15 z dne 4.1.2016​19. 5. 2016​31. 7. 2016​6.095 EUR
KF Finance, d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 2900 0005 1341 569Pogodba o izvedbi ocene vrednosti družbe Pivovarna Laško d.d.11.3.2015do izvedbe vrednotenja19.700 EUR
KF Finance d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 3912 314Pogodba o izvedbi ocene vrednosti Sistemska tehnika d.o.o. in Sistemska tehnika Armas d.o.o.6. 5. 2015do izvršitve13.728 EUR 
KF Finance, d.o.o.
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
Pogodba o izvedbi ocene vrednosti družbe Big Bang d.o.o.
12.5.2015
do izpolnitve
6.450 EUR
​KF Finance, d.o.o.​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana​SI56 2900 0005 1341 569​Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Aha Plastik d.o.o.​14.8.2015​31.3.2016​5.300 / mesečno (nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 37.000)
​KF Finance, d.o.o.​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana​SI56 0510 0801 3912 314​Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Litostroj Ravne d.o.o.​3.9.2015​30.6.2016​3.000/mesečno (nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 1,35%od transakcijske vrednosti, ne more presegati 125.000)
​KF Finance, d.o.o.​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana​Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana​SI56 0510 0801 3912 314​Pogodba o izvedbi skrbnega pregleda in ocene vrednosti podjetja Gorenjska banka d.d.
30.10.2015
​do izvedbe​43.500 EUR
KF Finance, d.o.o.
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
Hacquetova ulica 1A, 1000 Ljubljana
SI56 0510 0801 3912 314
Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij  med družbama DUTB, d.d. in KF Finance d.o.o. vezano na aktivnosti v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sava, d.d.
15.12.2015
​do izvedbe​100 / uro
KIRM PERPAR odvetniška družba o.p., d.o.o.Poljanski nasip 6, 1000 LjubljanaPoljanski nasip 6, 1000 LjubljanaSI56 2900 0005 0751 421
SI56 2900 0015 0751 437
Pogodba o opravljanju svetovalnih storitev13.3.201530.9.201513.200 EUR
Kosi, Pilih Grah & partnerji, d.o.o.Slovenska cesta 27, 1000 LjubljanaSlovenska cesta 27, 1000 LjubljanaSI56 2900 0005 1387 062Pogodba o izvedbi storitev ocenjevanja vrednosti Aha Secaplast8.12.20141 mesec4.500 EUR
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.Dunajska cesta 63, 1000 LjubljanaDunajska cesta 63, 1000 LjubljanaSI56 3500 1000 0312 252Finančno svetovanje v postopku prodaje družbe Adria Airways, d.d19.3.2015do zaključka transakcijemesečno nadomestilo, ki odpade na DUTB, znaša 5.357,50 EUR za obdobje največ 6 mesecev (40 % nadomestila se v primeru uspešno zaključene transakcije všteje v nagrado za uspešnost) + nagrada za uspešnost, ki odpade na DUTB, znaša minimalno 95.363,50 EUR in maksimalno 171.440 EUR + povrnitev dejanskih stroškov
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.Dunajska cesta 63, 1000 LjubljanaDunajska cesta 63, 1000 LjubljanaSI56 3500 1000 0312 252Pogodba o poslovnem svetovanju pri prodaji delnic družbe Tovarna olja Gea d.d.16.1.2015julij 20158.000 EUR/mesec (+ nagrada za uspešnost, minimalno115.000 EUR)
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.Železna cesta 8A, 1000 LjubljanaŽelezna cesta 8A, 1000 LjubljanaSI56 3500 1000 0312 252Finančno svetovanje pri prodaji Adrie Airways d.d.19.3.2015do končanja procesa prodajedelež DUTB minimalno 51.432 EUR (do 195.013 EUR - maksimalna vrednost)
​KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.​Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana​Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana​SI56 3500 1000 0312 252​Pogodba o poslih opravljanja dogovorjenih postopkov ​7.4.2016​7.4.2016​1.370 EUR
LAB3 d.o.o.Valvasorjeva ulica 5, LjubljanaValvasorjeva ulica 5, LjubljanaSI56 2900 0005 5410 719Svetovanje pri JR za zavarovanje16.12.20143 leta3.782 EUR
M.Kabinet, vrednotenje podjetij in poslovno svetovanje, d.o.o.Slovenska cesta 27, 1000 LjubljanaSlovenska cesta 27, 1000 LjubljanaSI56 0430 2000 0986 474Cenitev podjetja CICG10.3.2015enkratna storitev
2.350 EUR
M.Kabinet d.o.o.Slovenska cesta 27, 1000 LjubljanaSlovenska cesta 27, 1000 LjubljanaSI56 0430 2000 0986 474Neodvisni skrbni pregled SK Branik Maribor14. 5. 201529. 5. 20159.675 EUR
Odvetnik Jovica KrtinićObala J.B. Tita 4/II, 52470 Umag, HrvaškaObala J.B. Tita 4/II, 52470 Umag, HrvaškaHR5124840081100129296Odvetniške storitve13.1.2015ni omejeno120 EUR / uro
Odvetniki Šelih & partnerji, o.p., d.o.o.Komenskega ulica 36, 1000 LjubljanaKomenskega ulica 36, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 1992 781Pravno svetovanje pri prodaji CICG21.8.2014do končanja procesa prodaje18.877 EUR
Odvetniška družba Fatur, o.p., d.o.o.Štefanova 13A, 1000 LjubljanaŠtefanova 13A, 1000 LjubljanaSI56 3500 1000 0473 951Poseben dogovor na podlagi pogodbe o odvetniških storitvah z dne 08.05.2014 - vodenje pravnih zadev komitenta HESSOL & ESSOL d.o.o. v stečaju22.7.2015ni omejeno11.600 EUR
Odvetniška družba Kavčič, Rogl in Bračun, o.p., d.o.o.Trg republike 3, 1000 LjubljanaTrg republike 3, 1000 LjubljanaSI56020100258317465Pogodba za namen opravljanja storitev pravnega svetovanja v postopku izterjave za poplačilo sindiciranega posojila do dolžnika Gradis-Energoplan, Gradbene storitve in inženiring d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana31.7.2014ni omejeno42.000 EUR
Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji O.P., d.o.o.Tivolska cesta 48, 1000 LjubljanaTivolska cesta 48, 1000 LjubljanaSI56 0430 2000 1625 510
SI56 1010 0005 0947 693
Pravna pomoč - Stečajni postopeknov.14enkratna storitevpartner 250 EUR/uro, odvetnik 225 EUR/uro, odvetniški kandidat 150 EUR/uro, pripravnik 100 EUR/uro
Odvetniška pisarna BurenJohan de Wittian 15, 2517 JR Den Haag, NetherlandsJohan de Wittian 15, 2517 JR Den Haag, NetherlandsNL64RABO0131778447Spremljanje stečajnega postopka na Nizozemskem1.3.201531.12.2015195 EUR/uro
P&S Capital d.o.o.LjubljanaSlovenska cesta 56, 1000 LjubljanaSI56 3000 0001 0289 117Izvedeniško mnenje14.10.201418.10.201414.000 EUR
​P&S Capital d.o.o.Ljubljana​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​SI56 3000 0001 0289 117​Izdelava cenitvenega poročila​11. 4. 2016​11.495 EUR
​P&S Capital d.o.o.Ljubljana​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​SI56 3000 0001 0289 117​Vrednotenje družbe ETI d.d.​29.6.2016​15. 7. 2016​5.800 EUR
​P&S Capital d.o.o.Ljubljana​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​SI56 3000 0001 0289 117​Vrednotenje prednostnih delnic družbe Casino Kobarid​7.800 EUR
​P&S Capital d.o.o.Ljubljana​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​SI56 3000 0001 0289 117​Vrednotenje prednostnih delnic družbe Casino Kobarid​15.6.2016​900 EUR
Samps d.o.o.Kajuhova ulica 5, 1000 LjubljanaKajuhova ulica 5, 1000 LjubljanaSI56 0233 0001 0801 920Cenitev kuhinje v hotelu Arena12.12.201422.12.20151.050 EUR
Samps d.o.o.Kajuhova ulica 5, 1000 LjubljanaKajuhova ulica 5, 1000 LjubljanaSI56 0233 0001 0801 920Poročilo o oceni vrednosti zračnega plovila Cessna Citation Excel 560 XL27.2.201514 dni1.180 EUR
Unicredit Banka Slovenije d.d.Šmartinska cesta 140, 1000 LjubljanaŠmartinska cesta 140, 1000 LjubljanaSI56029130253405855Svetovalna pogodba (Engagement Letter)26.2.201531.12.20151,15% ali 1,25% vrednosti transakcije (minimalno 1 mio EUR)
WMG Advisory Member of WolfMcGill Group doo BeogradKraljice Katarine 154, 11030 BeogradKraljice Katarine 154, 11030 BeogradRS35 1251 2000 0000 3635 72Cenitev nepremičnine v Beogradu (Ilana d.d.)19.11.2014enkratna storitev1.680 EUR
KPMG LLPLondon, 8 Salisbury Square, UKLondon, 8 Salisbury Square, UK Svetovanje Cimos (3 aneksi k Pogodbi)5.5.201422.5.201460.000 (z aneksi povečano na 281.860)
Matija RepoluskMala ulica 6, 1554 LjubljanaMala ulica 6, 1554 LjubljanaSI56 03100-1002219135Svetovanje Cimos3.6.2014do 3.7.20144.500 EUR
KPMG poslovno svetovanje, d.o.o.Železna cesta 8a, 1000 LjubljanaŽelezna cesta 8a, 1000 LjubljanaSI56 2900 0000 1851 102Pogodba o preiskovanju D/4-2014 (revizija za namene vložitve prisilne poravnave Cimos)27.5.2014-1.500 EUR
ODILAW d.o.o.Davčna ulica 1, 1000 LjubljanaDavčna ulica 1, 1000 LjubljanaSI56 0313 4100 0335 378Pravne storitve Cimos (DUTB plača v kolikor Cimos ne izpolni svojih obveznosti)17.4.2014do podpisa MRAodvetniški pripravnik 120 EUR/uro, odvetniški kandidat 170 EUR/uro, odvetnik 230 EUR/uro
KF Finance d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 3912 314Pogodba o izvedbi ocene vrednosti družbe Big Bang d.o.o.12.5.2015do izpolnitve6.450 EUR
ABC Nepremičnine d.o.o..Tivolska 48, 1000 LjubljanaTivolska 48, 1000 LjubljanaSI56 0201 3001 5907 334Pogodba  o pravnih storitvah28.5. 2015 5.000 EUR
KF Finance d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 2900 0005 1341 569Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Aha Plastik d.o.o.14.8.201531.3.20165.300 / mesečno(nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 37.000)
KLBV d.o.o.Jarška cesta 10a
1000 Ljubljana
 SI56 2900 0005 0657 525godba o izvedbi ocene vrednosti Eti Elektroelement d.d.28.8.201516.09.20157.200 EUR
Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. - o.p.LjubljanaTavčarjeva 6SI56 0222 2009 0042 729Pogodba o opravljanju odvetniških storitev (zastopanje v konkretnih sodnih postopkih)31. 3. 2015nedoločen časskladno z ZOdvT
ODI d.o.o.Sitnička 7, 11000 BeogradSitnička 7, 11000 Beograd Ugovor o angažiranju7.7. 2014  2.760 EUR
KF Finance d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 3912 314Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja pri prodaji družbe Litostroj Ravne d.o.o.3.9.201530.6.20163.000/mesečno nagrada za uspešno izvedeno transakcijo 1,35%od transakcijske vrednosti, ne more presegati 125.000)
KF Finance d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 3912 314Pogodba o izvedbi skrbnega pregleda in ocene vrednosti podjetja Gorenjska banka d.d.30.10.2015do izvedbe43.500 EUR
KF Finance d.o.o.Hacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaHacquetova ulica 1A, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 3912 314Pogodba o ureditvi medsebojnih razmerij med družbama DUTB, d.d. in KF Finance d.o.o. vezano na aktivnosti v postopku prisilne poravnave nad dolžnikom Sava, d.d.15.12.2015do izvedbe100 / uro
Odvetniška družba Čeferin in partnerji, o.p., d.o.o.GrosupljeTaborska 13 Pogodba o pravnem svetovanju na primeru15. 1. 2016Do izpolnitve obveznosti150 EUR na uro + DDV
PIT Revizija d.o.o.IOC Trzin 1236 TrzinŠpruha 19SI56 0230 9001 4070 491Pogodba o izvedbi dogovorjenih postopkov v zvezi z rač. Informacijami (posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami za družbo Liv Kolesa d.o.o., v povezavi z družbo Hruplast d.o.o.)5. 1. 2016do izvršitve (20.1.2016)Znesek v višini 1.980 (brez DDV) v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Znesek v višini 4.620 (brez DDV) po predložitvi poročila in potrditvi s strani naročnika.
 NetBid GmbH DunajHebbelplatz 5AT982011182129688201oceno vrednosti premičnin v lasti ŠCP, GTC Kope in Rikom 27. 1. 2016do 15. 1. 2016 7.000 EUR
P&S Capital d.o.o.Ljubljana​ Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​ SI56 3000 0001 0289 117Pogodba o svetovalnih storitvah​ 18. 8. 2016​ 31. 8. 2016​ 5.800 EUR
​Unicredit Banka Slovenije d.d.Ljubljana​ Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana​ SI56029130253405855​ Engagement Letter​ 8. 9. 2016​ 28. 2. 2018​100.000 EUR +nagrada za uspešno izvedeno transakcijo – odvisno od transakcijske vrednosti med 2 in 2,2% transakcijske vrednosti
​Ernst & Young d.o.o.Ljubljana​​Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana​SI56 2900 0000 3089 016​angažiranje finančnega svetovalca​26. 10. 2016​24. 11. 2016​19.500 EUR
​P&S Capital d.o.o.Ljubljana​Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​​ SI56 3000 0001 0289 117​Aneks k pogodbi z dne 15. 1. 2016​14. 10. 2016​14. 10. 2017​10.000 EUR
Cenilna družba d.o.o.Ljubljana​​Vošnjakova ulica 1, 1000 LjubljanaSI56 0201 0026 0630 624 ​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​22. 11. 2016​9. 12. 2016​1710 EUR
​Cenilna družba d.o.o.Ljubljana​​Vošnjakova ulica 1, 1000 LjubljanaSI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​22. 11. 2016​​9. 12. 2016​1930,50 EUR
​​Cenilna družba d.o.o.Ljubljana​​​Vošnjakova ulica 1, 1000 LjubljanaSI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​22. 11. 2016​​9. 12. 2016​3150 EUR
​​Cenilna družba d.o.o.Ljubljana​​​Vošnjakova ulica 1, 1000 LjubljanaSI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​22. 11. 2016​​9. 12. 20162520 EUR
​​Cenilna družba d.o.o.​​​Ljubljana​​​Vošnjakova ulica 1, 1000 LjubljanaSI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​22. 11. 2016​​9. 12. 2016​3150 EUR
​KF Finance d.o.o.​Ljubljana         ​Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana         ​SI56 1010 0005 2959 279​Finančno in pravno svetovanje v postopku zadolževanja​​18. 11. 2016​4500 EUR
​PWC Avstrija ​Dunaj​Erbergstrasse 200, 1030 Dunaj, Avstrija​Engagement letter - advisory services ​23.11.2016največ 14 mesecev​25000 za prvo fazo,1,5% od dosežene vrednosti za drugo fazo
​Odvetniška družba JADEK & PENSA d.n.o. - o.p.​Ljubljana  ​Tavčarjeva 6​SI56 0222 2009 0042 729​Aneks k Pogodbi o opravljanju odvetniških storitev (zastopanje v konkretnih sodnih postopkih)​18. 1. 2017​nedoločen čas​23000 za zastopanje na prvi stopnji, 12000 za zastopanje v pritožbenem postopku, 15000 za zastopanje v postopku z izrednimi pravnimi sredstvi 
​​Deloitte d.o.o.​​Ljubljana ​​Dunajska 165​​SI56 2900 0000 3297 469​Fee Letter ​5. 1. 2017​do izvedbe​67000
​Samps d.o.o.​Bled​Hrastova 5​SI56 0233 0001 0801 920​Pogodba o oceni vrednosti​6. 12. 2016​15 delovnih dni​3158,33
​S Finance​Kozina​Prešnica 81​SI56 1010 0005 4308 355​Pogodba o svetovalnih storitvah​16. 1. 201731. 3. 2017​70 EUR/uro
​Abanka d.d. ​​​Ljubljana ​Slovenska cesta 58​SI56 0100 0000 0500 021​Pogodba o opravljanju storitev svetovanja pri izvedbi nakupa delnic​17.3.2017​28.3.2017 800,00 in potencialno še 6€na delničarja ki bi prodal VP in bi imel še na reg.računu (max. 1.380,00 EUR)
​​Unicredit Banka Slovenije d.d.​Ljubljana​Šmartinska cesta 140​SI56029130253405855​Pogodba o finančnem svetovanju​23. 3. 2017
30. 11. 2017   
50.000 za prvo fazo + 50.000 za drugo fazo +plačilo za uspeh; sorazmerno z udeležbo v konzorciju

​Odvetnik Stojan Zdolšek

Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o.

​​Ljubljana

Ljubljana

​Miklošičeva 5

Šlandrova 4

​SI56 0510 0801 5631 154

SI56 0313 9100 0372 090

​Pogodba o pravnih storitvah in zastopanju​3. 2. 2017​do izvedbe​140 EUR, 180 EUR na uro, max 136.000 EUR; sorazmerno z udeležbo v konzorciju
​ZEP d.o.o.​Celje​Trubarjeva 61​SI56 0510 0801 1935 357​Pogodba o poslovnem sodelovanju
15.2.2017
​1, 5 meseca​110 EUR/uro

Publikum holding d.o.o.,

Alta Invest d.d.,

Alta skupina d.d.

Ljubljana

Ljubljana

Ljubljana

Miklošičeva 38

Železna cesta 18

Železna cesta 18

​SI56 0292 4025 4879 425

SI56 0292 4025 9360 534

SI56 1010 0005 0985 523

​Pogodba o opravljanju storitev

Aneks k Pogodbi

​21. 4. 2017

22. 6. 2017

​30. 6. 2017

​0,3% kupnine

prenehanje veljavnosti pogodbe

​P&S Capital d.o.o.​Ljubljana​Slovenska cesta 56​​​ SI56 3000 0001 0289 117​Pogodba o oceni vrednosti podjetja​4. 5. 201719. 5. 20172365 EUR​
​Cenilna družba d.o.o.​​​Ljubljana​​Vošnjakova ulica 1SI56 0201 0026 0630 624 ​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​10. 5. 2017​do izvedbe​3200 EUR
​​Ernst & Young d.o.o.​Ljubljana​​​Dunajska cesta 111​SI56 2900 0000 3089 016​Addendum to Engagement Letter​28. 6. 2017​do izvedbe​175-350 EUR, 90-125 EUR za višje svetovalce, plačilo za uspeh 30.000-150.000 EUR
​KF Finance d.o.o.​​Ljubljana​​Verovškova ulica 55A​SI56 1010 0005 2959 279​​​Pogodba o izvedbi storitev finančnega svetovanja ​8. 9. 2017

​najkasneje do 31. 3. 2018

​6.000 EUR in nagrada za uspešnost + 1.35 % od transakcijske vrednosti
​PIT Svetovanje d.o.o.​Trzin​Špruha 19SI56 0230 9001 4070 491​Pogodba za izdelavo poročila skladno s 146. členom ZFPPIPP​23. 8. 2017​15. 9. 2017​10.500 EUR, plačnik je družba v lasti DUTB
​LeRoy Realty Consultants​Beograd​Cara Uroša Street 17​Agreement​​30. 8. 2017​v 15 delovnih dneh od podpisa​2300 EUR
​Odvetniška družba Zaman in partnerji d. o. o. ​Ljubljana​Trdinova 4SI56 3000 0001 0966 468​Izvedba skrbnega pregleda​​​29. 8. 2017​do izvedbe​150 EUR na uro za odvetnike, 120 EUR za odvetniške kandidate, 70 EUR za zunanje strokovnjake; max 15.000 EUR
​Deloitte d.o.o.​Ljubljana​Dunajska cesta 165​​SI56 2900 0000 3297 469​Finančno svetovanje pri prodaji družbe ​19. 10. 2017​do izvedbe​​7500 EUR na mesec + nagrada za uspešnost + plačilo stroškov; vse sorazmerno - 55%
​SGS SLOVENIJA d.o.o. ​Koper - Capodistria​Koper, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper - Capodistria​SI56 0313 5101 2250 615​Pogodba za izvedbo skrbnega okoljskega pregleda družbe ​​6. 10. 2017​23. 10. 2017​5304 EUR
​Cenilna družba d.o.o.​​Ljubljana​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana ​​SI56 0201 0026 0630 624 ​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​9. 11. 2017 ​30. 11. 2017 ​1710 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. ​​​Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana ​SI56 0201 0026 0630 624 ​​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja ​​9. 11. 2017 ​30. 11. 2017 ​1980 EUR
​​Cenilna družba d.o.o. ​​​Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​​Pogodba o izvedbi vrednotenja podjetja​​9. 11. 2017​30. 11. 2017​2340 EUR
IN-TACT, d.o.o.​Zagorje ob Savi​Cesta 20. julija 2C, 1410 Zagorje ob Savi​SI56 0233 8001 7831 797​Pogodba o cenitvi​15. 11. 2017​1. 12. 2017​​2500 EUR
​ODI o.p., d.o.o.​Ljubljana​Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana​SI56 0313 4100 0335 378​skrbni pregled in svetovanje ​7. 12. 2017​do izvedbe​​42.600 EUR
​Deloitte revizija d.o.o.​​​Ljubljana​​​Dunajska 165, 1000 Ljubljana​SI56 3500 1000 1175 261 ​izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov
​3. 1. 2018​​do izvedbe​​47.840 EUR
Deloitte svetovanje d.o.o.​​Ljubljana​​Dunajska 165, 1000 Ljubljana​​SI56 2900 0000 3297 469​Listina o poslu za opravljanje davčnega svetovanja​21. 12. 2017​31. 12. 2018​6930 EUR
​HRM d.o.o.​​​Ljubljana​Železna cesta 18, 1000 Ljubljana​SI56 0292 4025 9198 447 ​Pogodbo o vzpostavitvi baze potencialnih kandidatov za vodstveni kader za odvisne družbe DUTB v industriji​21. 12. 2017​12 mesecev

postopek iskanja in selekcije 5700 EUR, profiliranje 150 EUR

​PIT Svetovanje d.o.o.
​​Trzin​Špruha 19, 1236 Trzin​​SI56 0230 9001 4070 491​Pogodba o izdelavi poročila skladno z 200. členom ZFPPIPP​7. 2. 2018​​​13. 2. 2018​6600 EUR
​​​Ernst & Young d.o.o.​​​​Ljubljana​​​Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana​SI56 2900 0000 3089 016​​Addendum 2 to Engagement Letter​28. 3. 2018​9. 4. 2018​​175-350 EUR, 90-125 EUR za višje svetovalce
​Cenilna družba d.o.o.
Ljubljana ​​Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana SI56 0201 0026 0630 624 ​​​Pogodba o izvedbi vrednotenja poslovenga deleža19. 4. 2018​23. 4. 2018​2975 EUR​
Stojan Zdolšek - odvetnikLjubljana​Miklošičeva 5, 1000 LjubljanaSI56 0510 0801 5631 154Pogodba o izvajanju odvetniških storitev​4. 6. 2018​​do izvedbe​140 EUR na uro
​JERMAN&BAJUK svetovanje in izobraževanje d.o.o.​​Ljubljana​Jarška cesta 10A, 1000 Ljubljana​SI56 3300 0000 2213 046Pogodba o storitvah davčnega svetovanja​17. 10. 2018​10 delovnih dni

127,5 EUR na uro

največ 8.925 EUR + DDV in največ 6.375 EUR + DDV

​BDO Revizija d.o.o.​Ljubljana​Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana​SI56 0430 2000 3159 274​Pogodba o izvedbi postopkov forenzične preiskave​22. 11. 2018​tri tedne po podpisu za osnutek, ter 15 dni za končno verzijo poročila​12.000 EUR
Odvetniška pisarna Ulčar & partnerji d.o.o.LjubljanaŠlandrova 4, 1000 LjubljanaSI56 0313 9100 0372 090​Pogodba o pravnih storitvah in zastopanju​20. 2. 2019​nedoločen čas​175 EUR
SrbijaRadovana dragovića 12, 11000 BeogradCenitev nepremičnine20. 3. 20194. 4. 20193600 EUR
Hebbelplatz 5, A-1100 WienCenitev žičničarske opreme 5. 4. 201911. 4. 2019 (najkasneje do 29. 4. 2019)9000 EUR
DOMINUS d.o.o.LjubljanaSlovenska cesta 56, 1000 Ljubljana​SI 56 020110014661273Pogodba o pregledu dokuemtacije in izdelavi mnenja15. 4. 201916.04.2019 (najkasneje do 24. 4. 2019)7200 EUR
Odvetniška pisarna Vrtačnik, d.o.o.Ljubljana Beethovnova ulica 9, 1000 LjubljanaSI56 0310 0100 3160 035 Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju23. 5. 2019od 25. 2. 2018185 EUR/ uro
+ 2% materialni stroški
 NAI Significa d.o.o.Ljubljana Vošnjakova ulica 1, 1000 Ljubljana /Pogodba o izvedbi vrednotenja delnic družbe4. 7. 20195. 7. 2019max. 3500 EUR
Advokatska kancelarija Miroslav Stojanović, partner družbe Wolf Thiess Srbiija​Bulevar Mihajla Pupina 6, 11070 Belgrade /Zagotavljanje pravnih storitev v Srbiji26. 7. 201930. 7. 2019200 EURna uro + 3% pavšalni stroški
UHY d.o.o.Ljubljana​Vurnikova cesta 2, 1000 Ljubljana​/Revideranje primernosti denarne odpravnine18.10.2019 21.10.2019900 EUR
Huskić law office​Bosna in HercegovinaBiH, Vrazova 3, 71000 Sarajevo​​BA39 1610 0001 0055 0017Engagement letter​29.10.20191. 11. 2019 - 30. 10. 2020​Prostor 120 EUR/mesec, storitve zastopanje 200 EUR/mesec, priprava in implementacija odločitev 60 EUR/mesec
 KF FINANCE d.o.o.Ljubljana Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana​​SI56 1010 0005 2959 279Pogodba o oceni vrednosti nepremičnine​5.11.2019​07.11.2019 (10 dni od podpisa)​4250 EUR