Skip Navigation LinksKreditniOdboriAbanke

Kreditni odbori ABANKE

KREDITNI ODBOR ABANKA VIPA D.D.

od 7. 4. 2004

 • Vito Verstovšek, predsednik
 • Anica Vehovar Žnidaršič, namestnik predsednika
 • Radovan Jereb, član
 • Vanja Jeraj Markoja, član
 • Zvonka Črmelj, član
 • Marjana Kraljič, član
 • Maja Tejkal, član

od 5. 10. 2005

 • Radovan Jereb, predsednik
 • Anica Vehovar Žnidaršič, namestnik predsednika
 • Zvonka Črmelj, član
 • Vanja Jeraj Markoja, član
 • Marjana Kraljič, član
 • Maja Tejkal, član

od 1. 6. 2007

 • Radovan Jereb, predsednik
 • Anica Vehovar , namestnik predsednika
 • Zvonka Črmelj, član
 • Vanja Jeraj Markoja, član
 • Eva Janžek, član
 • Maja Tejkal, član

od 1. 1. 2008

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Anica Vehovar , član
 • Zvonka Črmelj, član
 • Eva Janžek, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

od 3. 6. 2008

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Davorina Mrevlje, član
 • Zvonka Črmelj, član
 • Eva Janžek, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 21. 10. 2008

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Barbara Jagodič, član
 • Zvonka Črmelj, član
 • Eva Janžek, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 18. 5. 2010

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Barbara Jagodič, član
 • Zvonka Črmelj, član
 • Nataša Velunšek Golčer, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 18. 1. 2011

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Jože Lenič, namestnik predsednika
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Barbara Jagodič, član
 • Zvonka Črmelj, član
 • Nataša Velunšek Golčer, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 2. 11. 2011

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Jože Lenič, namestnik predsednika
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Nataša Damjanovič, član
 • Barbara Jagodič, član
 • Nataša Velunšek Golčer, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 13. 3. 2012

 • Radovan Jereb , predsednik
 • Jože Lenič, namestnik predsednika
 • Gregor Hudobivnik, član
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 1. 7. 2012

 • Jože Lenič, predsednik
 • Igor Stebernak, namestnik predsednika
 • Vanja Jeraj Markoja, namestnik predsednika
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 1. 9. 2012

 • Jože Lenič, predsednik
 • Igor Stebernak, namestnik predsednika
 • Matej Golob Matzele, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Jadranka Paravan, član

Od 24. 2. 2014

 • Jože Lenič, predsednik
 • Igor Stebernak, namestnik predsednika
 • Matej Golob Matzele, član
 • Kristijan Hvala, član
 • Janja Podvršnik Vrabič, član

podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je bila posamezna oseba prisotna ob glasovanju na seji oz. da je soglašala z odobritvijo posameznega kredita