Skip Navigation LinksKreditniOdboriBankeCelje

Kreditni odbori BANKE CELJE

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE:

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 1999 (Dopolnitev poslovnika z dne 27.1. 1999, 26. člen - pristojnosti KO)

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Aleš Gaberšček - član
 7. Davorin Leskovar - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2000

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Andreja Mačkovšek - članica
 7. Davorin Leskovar - član
 8. Jože Veber - član
 9. Mihael Goličnik - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2001

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Andreja Mačkovšek - članica
 7. Davorin Leskovar - član
 8. Jože Veber - član
 9. Mihael Goličnik - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2002

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Dušan Ilovar - član
 6. Andreja Mačkovšek - članica
 7. Davorin Leskovar - član
 8. Jože Veber - član
 9. Mihael Goličnik - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2003 (Sprememba poslovnika januar 2003)

 1. Niko Kač - predsednik
 2. Dušan Drofenik - namestnik
 3. Viktorija Svet - članica
 4. Miloš Pešec - član
 5. Andreja Mačkovšek - članica
 6. Davorin Leskovar - član
 7. Robert Vrenko - član
 8. Mihael Goličnik - član
 9. Dušan Ilovar - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2004 (Spremembe poslovnika  julij in december 2004)

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Viktorija Svet - namestnica predsednika
 3. Miloš Pešec - član
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Mihael Goličnik - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Dušan Ilovar - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2005

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Viktorija Svet - namestnica predsednika
 3. Miloš Pešec - član
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Mihael Goličnik - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Dušan Ilovar - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2006 (Spremembe poslovnika maj 2006)

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Viktorija Svet - namestnica predsednika
 3. Miloš Pešec - član
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Mihael Goličnik - član
 8. Uroš Goričan - član
 9. Dušan Ilovar - član

 

ČLANI KREDITNEGA ODBORA BANKE CELJE - LETO 2007 (Spremembe poslovnika  april in julij 2007)

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Robert Vrenko in Mihael Goličnik - namestnika predsednika
 3. Cveta Urleb Kovačič - članica
 4. Andreja Mačkovšek - članica
 5. Davorin Leskovar - član
 6. Uroš Goričan - član
 7. Bojan Salobir - član
 8. Dušan Ilovar - član

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 12.2.2008)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Andreja Mačkovšek - član
 2. Bojan Salobir - član
 3. Cveta Urleb Kovačič - član
 4. Davorin Leskovar - član
 5. Dušan Drofenik - PREDSEDNIK
 6. Dušan Ilovar - član
 7. Mihael Goličnik - namestnik pred.
 8. Robert Vrenko - namestnik pred.
 9. Uroš Goričan - član

namestniki članov:

 1. Bojana Ratkajec
 2. Darinka Frelih
 3. Davor zavasnik
 4. Maja Domitrovič
 5. Meta Klemenčič
 6. Simon Svet
 7. Taljana Lah Blažič
 8. Vilma Schmid

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 7.1.2009)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Andreja Mačkovšek - članica
 2. Cveta Urleb Kovačič - članica
 3. Davorin Leskovar - namestnik predsednika
 4. Dušan Drofenik - predsednik
 5. Dušan Ilovar - članica
 6. Mihael Goličnik - članica
 7. RobertVrenko - članica
 8. Uroš Goričan - članica
 9. direktor sektorja finančnih trgov - Stojan Hostnik

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 15.1.2010)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Domitrovič Maja - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Mihael Goličnik - član
 9. Stojan Hostnik - član

nadomestni člani:

 1. Peter Jančič
 2. Vesna Miša Napret
 3. Meta Klemenčič
 4. Bojana Ratkajec
 5. Andreja Mačkovšek
 6. direktor/ica Pravno kadrovskega sektorja

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 1.7.2010)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Domitrovič Maja - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Mihael Goličnik - član
 9. Stojan Hostnik - član

nadomestni člani:

 1. Peter Janč
 2. Vesna Miša Napret
 3. Meta Klemenčič
 4. Bojana Ratkajec
 5. Andreja Mačkovšek
 6. Bojan Zadravec

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 12.1.2011)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Maja Domitrovič - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Stojan Hostnik - član
 9. Andreja Mačkovšek - članica

nadomestni člani:

 1. Meta Klemenčič
 2. Bojan Zadravec
 3. Peter Jančič
 4. Vesna Miša Napret
 5. Bojana Ratkajec
 6. Simon Svet

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 15.12.2013)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Dušan Drofenik - predsednik
 2. Davorin Leskovar - namestnik
 3. Aleksander Vozel - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Salobir - član
 6. Maja Domitrovič - članica
 7. Robert Vrenko - član
 8. Stojan Hostnik - član
 9. Andreja Mačkovšek - članica

nadomestni člani:

 1. Boštjan Kovač
 2. Bojan Zadravec
 3. Peter Jančič
 4. Vesna Miša Napret
 5. Bojana Ratkajec
 6. Urban Palčnik

KO za NPL 2013

Seznam prejemnikov gradiv za KO za NPL:

člani:

 1. Dušan Drofenik - predsednik KO
 2. Davorin Leskovar - član
 3. Aleksander Vozel - predsednik KO za NPL
 4. Boštjan Kovač - član
 5. Bojan Zadravec - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Stojan Hostnik - član
 8. Andreja Mačkovšek - članica
 9. Simon Svet - član

nadomestni člani:

 1. Meta Klemenčič
 2. Katarina Jeraj Podlesek
 3. Vesna Miša Napret
 4. Bojana Ratkajec
 5. Urban Palčnik
 6. Nataša Hostnik

 

Datum veljavnosti poslovnika za delo Kreditnega odbora Banke Celje d.d. (Datum veljavnosti: 15.6.2014)

PREJEMNIKI GRADIV ZA KREDITNI ODBOR

člani:

 1. Davorin Leskovar - predsednik
 2. Aleksander Vozel - namestnik
 3. Boštjan Kovač - član
 4. Bojan Zadravec - član
 5. Maja Domitrovič - članica
 6. Robert Vrenko - član
 7. Stojan Hostnik - član
 8. Andreja Mačkovšek - član

nadomestni člani:

 1. Uroš Goričan (stalno vabljeni na seje)
 2. Katarina Jeraj Podlesek
 3. Peter Jančič
 4. Alenka Završnik
 5. Bojana Ratkajec
 6. Urban Palčnik

KO za NPL 2014 (15.06.2014)

Seznam prejemnikov gradiv za KO za NPL:

člani:

 1. Davorin Leskovar - predsednik KO
 2. Aleksander Vozel - predsednik ko ZA npl
 3. Boštjan Kovač - član
 4. Uroš Goričan - član
 5. Bojan Zadravec - član
 6. Robert Vrenko - član
 7. Stojan Hostnik - član
 8. Andreja Mačkovšek - članica
 9. Simon Svet - član

nadomestni člani:

 1. Katarina Jeraj Podlesek
 2. Alenka Završnik
 3. Bojana Ratkajec
 4. Urban Palčnik
 5. Nataša Hostnik

Celje, 24.04.2015