Skip Navigation LinksKreditniOdboriNKBM

Kreditni odbori NKBM

 Organ banke: KREDITNI ODBOR BANKE*

  Član uprave Naziv delovnega mesta oz. položaj Trajanje članstva
  Priimek Ime Datum nastopa Datum prenehanja
  1 2 3 4 5
1 SKERNIŠAK Manja predsednica 25.05.2005 31.03.2006
2 KOVAČIČ Matjaž namestnik predsednika 25.05.2005 31.03.2006
3 TISAJ Darko član 25.05.2005 31.03.2006
4 ŠUJICA Igor član 25.05.2005 31.03.2006
5 BAUMAN-COTAR Sonja članica 25.05.2005 31.03.2006
6 MREVLJE Ksenija članica 25.05.2005 31.03.2006
7 BUDIN Peter  član 25.05.2005 31.03.2006
8 GOLOB Savina članica 25.05.2005 15.07.2005
9 DOUGAN Ksenija članica 25.05.2005 31.03.2006
10 SKERNIŠAK Manja predsednica 31.03.2006 29.10.2007
11 KOVAČIČ Matjaž namestnik predsednika 31.03.2006 29.10.2007
12 JARC Slavko član 31.03.2006 29.10.2007
13 HVALEC Simon član 31.03.2006 29.10.2007
14 MREVLJE Ksenija član 31.03.2006 29.10.2007
15 BUDIN Peter član 31.03.2006 29.10.2007
16 TISAJ  Darko član 31.03.2006 29.10.2007
17 BAUMAN-COTAR Sonja članica 31.03.2006 29.10.2007
18 SKERNIŠAK Manja predsednica 29.10.2007 12.12.2007
19 KOVAČIČ Matjaž namestnik predsednika 29.10.2007 12.12.2007
20 JARC Slavko član 29.10.2007 12.12.2007
21 HVALEC Simon član 29.10.2007 12.12.2007
22 MREVLJE Ksenija član 29.10.2007 12.12.2007
23 BUDIN Peter član 29.10.2007 12.12.2007
24 BAUMAN-COTAR Sonja članica 29.10.2007 12.12.2007
25 BREČKO Vlasta namestnica člana 29.10.2007 12.12.2007
26 ŽNIDARŠIČ Irena namestnica člana 29.10.2007 12.12.2007
27 SKERNIŠAK Manja predsednica 29.10.2007 12.12.2007
28 KOVAČIČ Matjaž namestnik predsednika 29.10.2007 12.12.2007
29 JARC Slavko član 29.10.2007 12.12.2007
30 HVALEC Simon član 29.10.2007 12.12.2007
31 MREVLJE Ksenija član 29.10.2007 12.12.2007
32 BUDIN Peter član 29.10.2007 12.12.2007
33 BAUMAN-COTAR Sonja članica 29.10.2007 12.12.2007
34 BREČKO Vlasta namestnica člana 29.10.2007 12.12.2007
35 ŽNIDARŠIČ Irena namestnica člana 29.10.2007 12.12.2007
36 SKERNIŠAK Manja predsednica 01.08.2010 30.07.2010
37 KOVAČIČ Matjaž namestnik predsednika 01.08.2010 30.07.2010
38 JARC Slavko član 01.08.2010 30.07.2010
39 HVALEC Simon član 01.08.2010 30.07.2010
40 MREVLJE Ksenija član 01.08.2010 30.07.2010
41 BUDIN Peter član 01.08.2010 30.07.2010
42 LAH Irena članica 01.08.2010 30.07.2010
43 BREČKO Vlasta namestnica člana 01.08.2010 30.07.2010
44 ŽNIDARŠIČ Irena namestnica člana 01.08.2010 30.07.2010
45 SKERNIŠAK Manja predsednica 01.02.2011 20.04.2012
46 KOVAČIČ Matjaž namestnik predsednika 01.02.2011 20.04.2012
47 JARC Slavko član 01.02.2011 20.04.2012
48 HVALEC Simon član 01.02.2011 20.04.2012
49 MREVLJE Ksenija član 01.02.2011 20.04.2012
50 BUDIN Peter član 01.02.2011 20.04.2012
51 LAH Irena članica 01.02.2011 20.04.2012
52 BREČKO Vlasta namestnica člana 01.02.2011 20.04.2012
53 KUPLJEN Peter  namestnik člana 01.02.2011 20.04.2012

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita

Vir: NKBM