Skip Navigation LinksNadzorniSvetiNKBM

Nadzorni sveti NKBM

 Organ banke: NADZORNI SVET*

  Član uprave Naziv delovnega mesta oz. položaj Trajanje članstva
  Priimek Ime Datum nastopa Datum prenehanja
  1 2 3 4 5
1 Špiletič Bogomir Član NS 18.03.2005 25.11.2005
2 Koželj Matjaž Član NS 18.03.2005 08.07.2008
3 Jurgetz Anton Član NS 18.03.2005 08.07.2008
4 Lesjak Stanislav Član NS 18.03.2005 08.07.2008
5 Markovič- Hribernik Tanja Član NS 18.03.2005 08.07.2008
6 Ribič Marija Član NS 18.03.2005 08.07.2008
7 Erjavec Janez Član NS 18.03.2005 08.07.2008
8 Guzej Anton Član NS 18.03.2005 08.07.2008
9 Blejc Daniel Član NS 18.03.2005 08.07.2008
10 Škufca Franc Član NS 08.07.2008
11 Svetina Andrej Član NS 08.07.2008
12 Jurgetz Anton Član NS 08.07.2008 08.07.2009
13 Vizjak Ivan Član NS 08.07.2008
14 Valentinčič Aljoša Član NS 08.07.2008
15 Kramberger Boštjan Član NS 08.07.2008 08.07.2009
16 Žižmond Egon Član NS 08.07.2008 08.07.2009
17 Guzej Anton Član NS 08.07.2008
18 Blejc Daniel Član NS 08.07.2008 08.07.2009
19 Košak Janez Član NS 08.07.2009 08.06.2012
20 Toplek Danilo Član NS 08.07.2009 22.07.2011
21 Bratušek Alenka Član NS 08.07.2009 22.07.2011
22 Jazbec Marko Član NS 08.07.2009 04.11.2009
23 Aleš Krisper Član NS 05.11.2009 08.06.2012
24 Vizjak Ivan Član NS 08.07.2009 22.07.2011
25 Škufca Franc Član NS 08.07.2009 08.06.2012
26 Svetina Andrej Član NS 08.07.2009 08.06.2012
27 Guzej Anton Član NS 08.07.2009 08.06.2012
28 Jovanovič Dušan Član NS 08.07.2009 08.06.2012

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita

Vir: NKBM