Skip Navigation LinksNadzorniSvetiProbanke

Nadzorni sveti PROBANKE

 Organ banke: NADZORNI SVET*

  Član uprave Naziv delovnega mesta oz. položaj Trajanje članstva
  Priimek Ime Datum nastopa Datum prenehanja
  1 2 3 4 5
1 FILIPIČ  DRAGO PREDSEDNIK 01.07.2003 22.08.2008
2 GLASER  ROMAN ČLAN/PREDSEDNIK 01.07.2003 06.09.2013
3 DOLAR MILIVOJ ČLAN 01.07.2003 30.06.2011
4 ŠPINDLER  STANISLAV ČLAN 01.04.2003 06.09.2013
5 ZAPLOTNIK METOD ČLAN 01.07.2003 15.06.2012
6 STONIČ RADOVAN ČLAN 18.06.2009 06.09.2013
7 KOCJANČIČ  JORDAN ČLAN 01.07.2011 06.09.2013
8 PULJIĆ  ŽELJKO ČLAN 06.07.2013 06.09.2013

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita

Vir: PROBANKA, D.D.