Skip Navigation LinksPogodbeAbanka

Pogodbe ABANKA VIPA

 ABANKA VIPA d.d.

  Kreditojemalec Kreditodajalec Št. pogodbe Znesek v EUR Vrsta posla* Datum pogodbe Zavarovanje
  Naziv Sedež Vrsta Predmet
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 383333 369.632,57 131 DK-na podlagi obveznic ABA06 23.01.2003 Menice menice
2 ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 412759 1.157.102,98 105 DK-na podlagi refinansiranja SID-a 09.05.2003 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
3 ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 686166 1.377.481,31 110 DK-za investicije (pretvorba ob vstopu v EMU) 19.07.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
4 ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 850381 1.307.491,96 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.12.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
5 ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 856738 2.615.130,17 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 18.01.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
6 ABC POMURKA INTERNATIONAL D.D.Mednarodna trgovina d.d. - V STEČAJU PANONSKA ULICA 11, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 3016358 474.154,32 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 15.10.2003 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
7 ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1241095 4.202.999,89 199 DK za ostale namene-vir SID december 2009 01.06.2010 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
8 ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1425331 2.828.885,69 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 05.10.2011 Vrednostni papirji, Menice Tržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
9 ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana BARAGOVA 5, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1465945 13.222.941,51 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 28.03.2012 Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice bank, Tržne delnice podjetij, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
10 AC-MOBIL D.O.O. BARAGOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1510673 829.875,86 250 KK- revolving (NOM.OM) 12.10.2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
11 AC-MOBIL D.O.O. BARAGOVA ULICA 9, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1510703 525.562,52 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.10.2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
12 AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1118447 120.035,03 173 DK-dolgoročni SID EKO MSP-2008 02.04.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
13 AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1158210 79.689,00 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 30.06.2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
14 AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1251864 118.826,50 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 31.03.2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
15 AD, reciklaža, trgovina in zastopanje d.o.o. - v stečaju GLONARJEVA ULICA 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1406469 169.741,95 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 03.08.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
16 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1191551 415.426,56 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 14.10.2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
17 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1191608 481.511,34 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 14.10.2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
18 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1191624 769.036,85 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 14.10.2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
19 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1191640 892.123,10 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 14.10.2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
20 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1479016 141.322,32 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 24.05.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
21 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1509080 1.901,39 241 KK- likvidnostni do 30 dni (NOM.OM) 05.10.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
22 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1513710 101.293,74 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.11.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
23 AERO D.D. IPAVČEVA ULICA 32, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1521888 871.882,08 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 21.12.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
24 AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 897116 622.258,09 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 05.07.2007 Zastava zalog zaloge-pogodba z notarskim zapisom
25 AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 1139304 833.979,08 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.05.2009 Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Tržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
26 AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 1139398 46.593,33 250 KK- revolving (NOM.OM) 20.05.2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
27 AGROIND VIPAVA 1894 VIPAVA D.D. VINARSKA CESTA 5, 5271 VIPAVA ABANKA VIPA D.D. 1523503 1.469,64 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.12.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
28 AGROSERVIS D.D. - v stečaju KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1074881 4.297,16 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 15.11.2008 Menice menice-generalna izjava
29 AGROSERVIS D.D. - v stečaju KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1499246 387.847,59 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.08.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
30 AGROSERVIS D.D. - v stečaju KROŠKA ULICA 058, 9000 MURSKA SOBOTA ABANKA VIPA D.D. 1510134 1.650.386,68 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 03.10.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
31 ALMONT proizvodnja, montaža in storitve d.o.o. - V STEČAJU Kolodvorska ulica 39, 2310 SLOVENSKA BISTRICA ABANKA VIPA D.D. 1338030 220.548,90 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 16.12.2010 Zastava zalog, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
32 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1134213 4.209.790,12 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 21.05.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
33 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1169092 230.584,63 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 26.08.2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
34 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1169190 563.651,53 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 26.08.2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
35 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1189085 1.276.964,09 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 22.10.2009 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
36 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1189115 2.475.042,25 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 22.10.2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
37 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1211862 686.540,70 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 17.12.2009 Jamstva, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
38 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1211889 1.330.094,32 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 17.12.2009 Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
39 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1258303 523.260,30 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 22.04.2010 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
40 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1258338 1.013.795,96 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 22.04.2010 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
41 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1341430 1.368.112,37 250 KK- revolving (NOM.OM) 29.12.2010 Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
42 ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. STROJARSKA ULICA 002, 4226 ŽIRI ABANKA VIPA D.D. 1469690 794.581,24 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.04.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
43 ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1193120 147.687,84 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 09.10.2009 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
44 ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1258591 20.202,45 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 23.04.2010 Jamstva, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
45 ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1258605 39.216,54 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 23.04.2010 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
46 ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1440713 84.618,22 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.11.2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
47 ALPINUM HOTELI,TURISTIČNO PODJETJE, D.O.O. RIBČEV LAZ 51, 4265 BOHINJSKO JEZERO ABANKA VIPA D.D. 1462377 194.810,16 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.03.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
48 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 456853 1.142.487,37 250 KK- revolving (NOM.OM) 14.10.2003 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice, menice-generalna izjava
49 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 650854 1.104.514,54 250 KK- revolving (NOM.OM) 04.04.2005 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
50 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 738891 1.163.745,96 601 Nostro garanc.za vračilo finanč.kredita 09.01.2006 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
51 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 878090 6.350.806,35 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 27.03.2007 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
52 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 913243 1.164.845,68 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.07.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
53 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1005634 831.820,31 505 GA za vračilo posojila - do 1 leta 24.04.2008 Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice stanov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
54 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1149296 695.249,26 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11.06.2009 Zastava zalog, Zastava premičnin, Menice zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
55 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1176315 27.602,18 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 14.09.2009 Menice menice-generalna izjava
56 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1176331 294.242,26 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 14.09.2009 Menice menice-generalna izjava
57 ALPOS industrija kovinskih izdelkov in opreme, d.d.- V STEČAJU UL. LEONA DOBROTINŠKA 2, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1177613 3.377.619,63 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.08.2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
58 ALUKOMEN Holding, podjetje A1 stavbnihin drugih konstrukcij d.d. KOMEN 129 A, 6223 KOMEN ABANKA VIPA D.D. 381063 189.380,65 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.01.2003 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice, menice-generalna izjava
59 ALUKOMEN Holding, podjetje A1 stavbnihin drugih konstrukcij d.d. KOMEN 129 A, 6223 KOMEN ABANKA VIPA D.D. 521833 431.031,39 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 19.04.2004 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
60 ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 361852 59.839,68 504 GA za pravočasno plačilo kupljenega blaga - do 1 leta 10.04.1997 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
61 ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 550760 195,29 271 EU - poslovna karica EUROCARD 13.02.2003 Menice menice
62 ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 637076 9.769,42 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 14.02.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
63 ANTONI Izvoz, uvoz, transport d.o.o. Ajdovščina - v stečaju VIPAVSKA CESTA 6/A, 5270 AJDOVŠČINA ABANKA VIPA D.D. 1159062 476.399,79 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.07.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
64 ARGOLINA INVESTICIJSKI INŽENIRING D.O.O.G. UROŠ ŠUBER SLOVENSKA 58, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 433799 6.703.966,73 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 15.07.2003 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
65 ARGOLINA INVESTICIJSKI INŽENIRING D.O.O.G. UROŠ ŠUBER SLOVENSKA 58, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1582267 3.864.204,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 17.02.2014 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
66 ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1217615 51.541,64 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 23.12.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
67 ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1217674 383.863,70 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 23.12.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
68 ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1258273 21.910,83 302 KK-iz jamstvene sheme z jamstvom RS 22.04.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
69 ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1258311 545.756,12 303 KK-iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 22.04.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
70 ARMING, PODJETJE ZA GRADNJO, PROJEKTIRANJE IN INŽENIRINGD.O.O. - V STEČAJU BARJANSKA CESTA 062, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1321080 78.078,90 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.10.2010 Zastava terjatev, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, menice-generalna izjava
71 ART DECOR 2000,D.O.O. CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1368591 1.499.457,18 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.03.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
72 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 734306 262.589,23 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 20.12.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
73 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1184253 335.870,92 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 15.09.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
74 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1194178 894,13 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 16.10.2009 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
75 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1194208 480.747,85 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 16.10.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
76 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1225669 1.246,88 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12.01.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
77 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1225685 294.232,36 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12.01.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
78 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1250183 65.447,80 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 26.03.2010 Depoziti, Menice Depozit pri Abanki, menice-generalna izjava
79 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1385259 38.024,05 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 17.05.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
80 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1466470 147.553,53 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 20.03.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
81 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1503618 81.697,50 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 10.09.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
82 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1518577 1.220.769,56 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 07.12.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
83 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1534319 2.550.866,36 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 07.03.2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
84 AVTO CELJE D.D. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1534394 455.391,59 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 08.03.2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
85 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1233491 4.736,67 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 15.02.2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
86 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1233513 104.009,87 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 15.02.2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
87 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1261452 89.443,76 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 23.04.2010
88 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1426362 105.700,74 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 07.10.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
89 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1460897 67.658,47 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 13.03.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
90 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1474588 235.189,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.04.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
91 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1474596 213.397,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.04.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
92 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1499602 233.018,24 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.09.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
93 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1524283 111.289,55 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 10.12.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
94 AVTOCENTER KOŠAK TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. BEŽIGRAJSKA CESTA 017, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1524356 114.866,26 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.12.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
95 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 284289 3.101.813,79 114 DK-na podlagi obveznic ABA-04 19.12.2001 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
96 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 372595 409.175,10 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 27.12.2002 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
97 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 372676 2.829.236,94 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 27.12.2002 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
98 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 631574 981.974,80 625 Nostro garancija za zaneslj.plačila blaga nad 1 leto 25.01.2005 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
99 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 871575 132.043,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 06.03.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
100 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1342690 1.619.906,82 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 24.12.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
101 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1360787 479.994,91 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.03.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
102 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3024016 26.723,61 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 20.01.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
103 AVTOHIŠA ODAR trgovina z vozili d.o.o. - v stečaju Glonarjeva ulica 4, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 3033090 99.565,51 002 Kratkoročni dev.kredit iz LDP-TUJI VIR 27.01.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
104 AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1330535 5.776.122,57 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 26.11.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
105 AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1378813 7.031.801,39 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 04.05.2011 Deleži v kapitalu, Menice zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
106 AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1428772 804.356,44 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 28.10.2011 Menice menice-generalna izjava
107 AVTOTEHNA, trgovina, proizvodnjain storitve, d.d. LITIJSKA CESTA 259, 1261 LJUBLJANA-DOBRUNJE ABANKA VIPA D.D. 1433849 2.511.357,64 250 KK- revolving (NOM.OM) 16.11.2011 Menice menice-generalna izjava
108 BEBENA gradbeništvo in prevozi d.o.o. Zgornje Pirniče 24G, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1211005 791.662,31 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.11.2009 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice
109 BEBENA gradbeništvo in prevozi d.o.o. Zgornje Pirniče 24G, 1215 MEDVODE ABANKA VIPA D.D. 1340492 57.970,45 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.12.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
110 BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1461320 82.437,36 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 28.02.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
111 BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1500708 96.987,58 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 22.08.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
112 BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1504398 157.309,34 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.09.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
113 BETI TEKSTILNA INDUSTRIJA D.D. TOVARNIŠKA CESTA 002, 8330 METLIKA ABANKA VIPA D.D. 1515462 1.355.259,62 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 07.11.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
114 BETNAVA, TURIZEM, TISKARSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, NAJEM, RAZISKOVANJE, FINANČNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. - V STEČAJU STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1301241 31.009,37 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.08.2010 Hipoteka, Menice, Patronatske izjave poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava, patronatska izjava
115 BETNAVA, TURIZEM, TISKARSTVO, TRGOVINA, GOSTINSTVO, NAJEM, RAZISKOVANJE, FINANČNE IN DRUGE STORITVE D.O.O. - V STEČAJU STRELIŠKA CESTA 150, 2000 MARIBOR ABANKA VIPA D.D. 1329162 3.948.811,05 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 16.11.2010 Hipoteka, Menice, Patronatske izjave poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava, patronatska izjava
116 BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ S.P. DOLIČ 42, 2253 DESTRNIK ABANKA VIPA D.D. 1208845 759.630,69 120 DP-Dolgor.kredit S.P. za osnovna sredstva 01.12.2009 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
117 BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ S.P. DOLIČ 42, 2253 DESTRNIK ABANKA VIPA D.D. 1459546 6.279.092,06 454 DK-SID vir raz.okolju prij.družbe in proiz.dec2011 15.03.2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava premičnin, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom, menice-generalna izjava
118 BIO PLINARNA, BRANKO ARNUŠ S.P. DOLIČ 42, 2253 DESTRNIK ABANKA VIPA D.D. 1492160 320.438,65 234 KP - kratkoročni revolving kredit S.P. - NOMINALNA OBR.MERA 09.07.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
119 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 831433 703,12 271 EU - poslovna karica EUROCARD 24.10.2006
120 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1052292 20.973,96 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 05.09.2008 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
121 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1434241 1.978,22 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 07.11.2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
122 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1439871 90.372,23 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 28.11.2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
123 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1443569 90.238,48 449 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. maj 2011 09.12.2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
124 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1468588 93.326,57 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 05.04.2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
125 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1476254 192.423,10 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.05.2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
126 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1493329 12.747,70 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 13.07.2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
127 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1499289 211.962,22 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 31.08.2012 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
128 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1499300 211.962,22 250 KK- revolving (NOM.OM) 31.08.2012 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
129 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1503391 100.118,62 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 10.09.2012 Hipoteka, Hipoteka poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot
130 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1504240 103.789,53 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 10.09.2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
131 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1524119 54.454,26 247 KK- okvirni za kritje nekritega akreditiva (NOM.OM) 28.12.2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
132 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1534580 179.417,38 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 13.03.2013 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
133 BOROVO TRADE guma in obutev, d.o.o. - v stečaju AŠKERČEVA ULICA 14, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1536362 309.157,36 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 02.04.2013 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
134 CAFFE-TROPIC ŽALEC SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1401637 161.361,36 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 07.07.2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
135 CAFFE-TROPIC ŽALEC SAVINJSKA CESTA 087A, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1450670 12.884,41 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12.01.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
136 CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 916234 2.848,03 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10.07.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
137 CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1015648 4.633,23 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 22.05.2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
138 CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1114336 557.104,11 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 03.03.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
139 CARAT TECHNOLOGY D.O.O. Češča vas 40, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 3031373 861.563,27 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 09.11.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
140 CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 785245 263.626,26 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 09.06.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
141 CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 848212 2.244.862,86 250 KK- revolving (NOM.OM) 29.12.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
142 CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 851647 888.279,80 250 KK- revolving (NOM.OM) 04.01.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
143 CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3021009 28.378,90 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 16.07.2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
144 CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3024580 129.672,37 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 10.02.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
145 CASINO PORTOROŽ D.D., PORTOROŽ OBALA 075A, 6320 PORTOROŽ - PORTOROSE ABANKA VIPA D.D. 3035271 268.903,54 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 24.04.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice
146 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1037579 14.677,88 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 22.07.2008 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
147 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1043943 142.374,02 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 11.08.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
148 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1120239 157.541,71 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 23.03.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
149 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1449648 210.300,54 250 KK- revolving (NOM.OM) 06.01.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
150 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1450573 23.883,46 507 GA za plačilo carine - do 1 leta 10.01.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
151 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1459457 5.257,52 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 21.02.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
152 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1487302 60.979,44 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 22.06.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
153 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1494660 85.509,15 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 27.07.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
154 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1502565 123.025,84 250 KK- revolving (NOM.OM) 07.09.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
155 CEING D.O.O. ŠENTJUR CESTA LEONA DOBROTINŠKA 22 B, 3230 ŠENTJUR ABANKA VIPA D.D. 1509411 104.483,91 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 08.10.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
156 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1048414 1.042,34 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 09.04.2008
157 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1048422 1.424,73 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 09.04.2008
158 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1142151 4.174,92 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 21.04.2009
159 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1279106 7.524,74 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 10.05.2010 Menice menice-generalna izjava
160 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1342410 2.565,92 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 21.09.2010 Menice menice-generalna izjava
161 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1370324 453.018,29 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 08.04.2011 Menice menice-generalna izjava
162 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1405500 362.731,22 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 14.07.2011 Menice menice-generalna izjava
163 CESTNO PODJETJE LJUBLJANA D.D. - v stečaju STOLPNIŠKA ULICA 010, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1418580 49.123,91 501 GA za vračilo avansa - do 1 leta 08.09.2011 Depoziti, Menice Depozit pri Abanki, menice-generalna izjava
164 CG INVEST, investiranje in upravljanje naložb, d.d.Ljubljana - v stečaju DUNAJSKA CESTA 156, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1427172 4.148.704,47 238 KK DRUGIM FIN.ORG. OD 181 DO 1 LETA NOM.OBR.M. 14.10.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
165 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjoin vzdrževanje cest, d.d. LJUBLJANSKA CESTA 36, 8000 NOVO MESTO ABANKA VIPA D.D. 1550748 12.278.968,67 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 01.07.2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
166 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1171275 3.578.373,52 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 18.08.2009 Jamstva, Cesija terjatev, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
167 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1171283 6.580.416,71 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 18.08.2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
168 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1171321 1.271.142,20 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 18.08.2009 Jamstva, Cesija terjatev, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
169 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1171330 3.080.753,35 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 18.08.2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice
170 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1250280 2.034.387,00 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 29.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
171 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1430513 884.647,71 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.10.2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
172 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1439626 3.234.973,62 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.11.2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
173 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1439804 485.433,47 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.11.2011 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
174 CIMOS D.D. CESTA MAREŽGANSKEGA UPORA 002, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1470809 2.161.345,18 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10.04.2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
175 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 791121 63,74 271 EU - poslovna karica EUROCARD 22.06.2006
176 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 843687 9.698,64 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 23.11.2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
177 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 843709 9.920,25 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 23.11.2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
178 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 844071 144.062,72 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 23.11.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
179 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 844306 8.859,86 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 23.11.2006 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
180 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 845493 24.338,99 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 23.11.2006 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
181 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 869538 568.082,11 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 02.03.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
182 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 938920 26.856,64 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 20.06.2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
183 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 974200 128.093,31 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 20.06.2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
184 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 981435 4.379,44 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 20.06.2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
185 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 994731 5.510,44 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 20.06.2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
186 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1024981 9.648,85 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 20.06.2007 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
187 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1036866 2.371,25 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.06.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
188 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1036874 2.137,09 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.06.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
189 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1051911 19.705,05 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.06.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
190 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1055330 3.012,01 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.06.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
191 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1062220 18.428,05 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.06.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
192 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1191039 11.199,94 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.06.2009 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
193 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1194135 6.387,86 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12.10.2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
194 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1194151 1.590.811,88 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 12.10.2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
195 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1214284 8.829,36 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 04.12.2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
196 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1214292 2.346.600,78 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 04.12.2009 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
197 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1218557 4.258,90 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.11.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
198 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1274546 2.549,20 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 17.11.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
199 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1289004 4.219,84 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
200 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1296892 233.379,90 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
201 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1298666 74.218,16 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
202 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1303660 130.168,88 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
203 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1317555 18.019,13 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
204 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1317628 18.068,61 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
205 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1335006 4.779,25 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 21.10.2010 Depoziti, Hipoteka, Menice Depozit pri Abanki, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
206 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1376683 26.579,32 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 22.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
207 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1402943 40.544,81 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 04.07.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
208 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1462911 43.620,68 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 04.07.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
209 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1463420 58.949,94 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 04.07.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
210 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1475070 637.117,84 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 30.04.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
211 CM CELJE D.D.- v stečaju LAVA 042, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1475274 2.839.369,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 30.04.2012 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
212 CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvoin druge poslovne storitve ULICA 15. MAJA 014, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1442724 1.796.842,89 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 09.12.2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
213 CPK, d.d., družba za vzdrževanje cest, gradbeništvoin druge poslovne storitve ULICA 15. MAJA 014, 6000 KOPER -CAPODISTRIA ABANKA VIPA D.D. 1553518 4.923.968,68 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 23.10.2013 Cesija terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija z ved.dolž.in notar.zapisom, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
214 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1013203 163.150,98 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 15.05.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
215 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1077872 43.388,60 158 DK-za investicije z garancijo Slov.podj.sklada s subvencijam 20.11.2008 Garancije, Hipoteka GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot
216 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1084895 5.316,65 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 15.12.2008 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
217 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1106619 9.136,49 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 03.03.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
218 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1157841 143.293,16 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 08.05.2009 Garancije, Hipoteka, Menice GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
219 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1397214 181.216,16 439 DK-za ivesticije SID vir oktober 2010 20.06.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
220 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1423819 271.792,07 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 26.09.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
221 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1509365 151.943,56 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10.10.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
222 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1513907 30.401,87 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 13.11.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
223 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1529315 100.500,00 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 23.01.2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
224 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1534459 100.861,07 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 15.03.2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
225 CT MASTERTECH, trgovina, proizvodnjain storitve d.o.o. - v stečaju TRNOVELJSKA CESTA 24, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1534483 70.906,21 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 15.03.2013 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
226 DAIMOND trgovina in zastopanje d.d. - v stečaju ŽNIDARČIČEVA ULICA 19, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1185462 2.131.736,10 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 17.09.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
227 DAIMOND trgovina in zastopanje d.d. - v stečaju ŽNIDARČIČEVA ULICA 19, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 3018148 561.057,65 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 15.01.2004 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
228 DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1330152 181.055,07 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 17.12.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
229 DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1419595 434.466,90 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 16.09.2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
230 DELIKATESA trgovina, proizvodnja in gostinstvo, d.d. ŠMARTINSKA CESTA 134A, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1444301 296.821,18 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 14.12.2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
231 DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1173308 1.273.498,31 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 11.08.2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
232 DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1324829 4.030,82 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.10.2010 Depoziti, Poroštvo, Menice Depozit pri Abanki, Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
233 DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1343300 994,58 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.12.2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
234 DELO - REVIJE LJUBLJANA- V STEČAJU DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1374788 936.561,03 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.04.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
235 DELO - TČR d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 31, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1483021 1.075.142,89 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 08.06.2012 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
236 DELO - TČR d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 31, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 1547860 200.513,94 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 26.06.2013 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
237 DELO - TČR d.o.o. BRNČIČEVA ULICA 31, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE ABANKA VIPA D.D. 3041409 1.587.968,84 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 23.11.2006 Poroštvo, Hipoteka, Deleži v kapitalu, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice-generalna izjava
238 DELO PRODAJA D.D. LJUBLJANA DUNAJSKA CESTA 005, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1530410 2.275.460,07 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.02.2013 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
239 DERMA TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. - v stečaju OPEKARNIŠKA CESTA 15A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1299476 1.430.011,98 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 25.08.2010 Zastava terjatev, Hipoteka, Menice zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
240 DINO D.O.O. - v stečaju CESTA NA OSTROŽNO 78A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1453475 7.990,75 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 19.01.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
241 DINO D.O.O. - v stečaju CESTA NA OSTROŽNO 78A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1497693 566.405,66 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.07.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
242 DINO D.O.O. - v stečaju CESTA NA OSTROŽNO 78A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 3028526 165.606,20 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 08.07.2005 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
243 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1185365 73.999,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 18.09.2009 Poroštvo, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
244 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1216724 66.677,90 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 15.12.2009 Menice menice
245 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1249967 66.266,85 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.03.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
246 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1274295 45.000,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 01.06.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
247 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1305140 131.639,47 250 KK- revolving (NOM.OM) 31.08.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava premičnin Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-notarski zapis, premič.-pogodba z notar.zapisom
248 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1315552 81.000,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 30.09.2010 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice
249 DOM OPREMA, oprema stanovanj, poslovnih prostorov injavnih objektov, d.o.o., Železniki - v stečaju NA PLAVŽU 077, 4228 ŽELEZNIKI ABANKA VIPA D.D. 1331027 82.352,36 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 22.11.2010 Zastava premičnin premič.-pogodba z notar.zapisom
250 DURAL PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. - V STEČAJU CELJSKA CESTA 039, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1361155 6,83 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 07.03.2011 Menice menice-generalna izjava
251 DURAL PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. - V STEČAJU CELJSKA CESTA 039, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1415557 209.563,60 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.08.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
252 DURAL PROIZVODNO PODJETJE D.O.O. - V STEČAJU CELJSKA CESTA 039, 2380 SLOVENJ GRADEC ABANKA VIPA D.D. 1416952 42.247,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 02.09.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
253 DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1429949 14.434.268,31 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 03.11.2011 Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, poslov.nepr.-notarski zapis, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
254 DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1497871 7.982.323,16 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 02.08.2012 Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
255 DZS, ZALOŽNIŠTVO IN TRGOVINA, D.D. DALMATINOVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1497898 2.577.620,02 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 02.08.2012 Vrednostni papirji, Hipoteka, Hipoteka, Menice Tržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
256 E.T.C. D.O.O. BRATUŽEVA ULICA 13 A, 5290 ŠEMPETER PRI GORICI ABANKA VIPA D.D. 1524216 882.250,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.12.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Zastava premičnin, Deleži v kapitalu, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-notarski zapis, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, premič.-pogodba z notar.zapisom, zas.kap.deleža z notar.zapisom, menice
257 ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. BEGUNJE NA GORENJSKEM 001, 4275 BEGUNJE NA GORENJSKEM ABANKA VIPA D.D. 1273833 4.039.628,04 425 DK-sindicirani krediti za ostale namene 26.05.2010 Poroštvo, Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
258 ELEKTROSERVISI, energetika, merilni labaratorij innepremičnine, d.d. DOBRAVE 6, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1373030 6.241.663,94 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 07.04.2011 Poroštvo, Vrednostni papirji, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
259 ELEKTROSERVISI, energetika, merilni labaratorij innepremičnine, d.d. DOBRAVE 6, 1236 TRZIN ABANKA VIPA D.D. 1540378 857.955,87 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 30.04.2013
260 ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1059629 624,18 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.09.2008
261 ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1086723 62.357,33 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12.12.2008
262 ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1114360 66.250,93 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11.03.2009
263 ELRO, D.O.O., LJUBLJANA- v stečaju TRŽAŠKA CESTA 122, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1150553 742.025,12 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10.06.2009 Jamstva, Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
264 ELVEL, ELEKTROSTROJNI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O PREŠERNOVA C. 1A, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1171526 41.186,09 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 10.08.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
265 ELVEL, ELEKTROSTROJNI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O PREŠERNOVA C. 1A, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1171542 76.031,25 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10.08.2009 Poroštvo, Vrednostni papirji, Zastava terjatev, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
266 ELVEL, ELEKTROSTROJNI INŽENIRING, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O PREŠERNOVA C. 1A, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1569171 4.571.738,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.10.2013 Vrednostni papirji, Menice Netržne delnice podjetij, menice-generalna izjava
267 EMONA - FARMA IHAN DRUŽBA POOBLAŠČENKA, D.D. BREZNIKOVA C. 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1303252 7.182.304,71 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 13.09.2010 Hipoteka poslov.nepr.-maksimal.hipot
268 EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 933201 303.792,82 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 06.09.2007 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
269 EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 939390 190.228,29 167 Dolgoročni MSP SID banka - 2007 26.09.2007 Jamstva, Poroštvo, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
270 EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 1176455 307.968,60 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 15.09.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
271 EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 1176471 621.735,89 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 15.09.2009 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
272 EMO-TECH D.O.O. LOČICA OB SAVINJI 49 C, 3313 POLZELA ABANKA VIPA D.D. 1564927 2.743.690,35 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.10.2013 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
273 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1190369 26.957,90 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 14.10.2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
274 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1190377 32.760,00 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 14.10.2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
275 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1204122 884.703,17 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 12.11.2009 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
276 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1213059 927.255,28 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 07.12.2009 Menice menice-generalna izjava
277 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1218379 6.266.320,34 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 21.12.2009 Menice menice-generalna izjava
278 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1233386 9.879.557,37 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 05.02.2010 Menice menice-generalna izjava
279 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1294423 447.784,04 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 12.08.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
280 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1303520 22.695,83 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.08.2010 Menice menice-generalna izjava
281 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1341618 7.965,28 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.01.2011 Menice menice-generalna izjava
282 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1348850 718,45 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 04.02.2011 Menice menice-generalna izjava
283 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1360841 576.358,27 520 GA za vračilo avansa - nad 1 leto 01.04.2011 Menice menice-generalna izjava
284 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1381474 125.884,84 521 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - nad 1 leto 04.08.2010 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
285 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1392883 639.400,38 250 KK- revolving (NOM.OM) 24.06.2011 Menice menice-generalna izjava
286 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1396064 18.561,83 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 03.08.2010 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
287 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1409310 320.645,93 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 02.08.2011 Hipoteka, Menice stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
288 ENERGOPLAN d.d. POD HRIBOM 055, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1415930 1.273.230,99 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.08.2011 Menice menice-generalna izjava
289 EPI-PACK Consulting, oprema in materializa pakiranje d.o.o. - v stečaju MIREN 137 B, 5291 MIREN ABANKA VIPA D.D. 1131869 5.866,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 17.04.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
290 ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1261177 176.915,81 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 23.04.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
291 ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1261207 343.424,57 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 23.04.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
292 ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1425188 64.177,94 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 29.09.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
293 ERA GOOD trgovina, storitve d.o.o. Prešernova 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1498576 125.205,87 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 07.08.2012 Jamstva, Poroštvo, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
294 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1234161 537.345,30 185 DK-za invest. z gar. Slov.podj.sklada s subv.OM-2009 05.02.2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
295 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1425110 121.568,01 433 DK-za investicije-vir SID MSP 2010 30.09.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
296 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1507818 415.667,23 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 03.10.2012 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
297 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1514954 425.805,19 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 02.11.2012 Garancije, Hipoteka GA-sklada ali razvojnega centra, poslov.nepr.-maksimal.hipot
298 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1533584 278.535,00 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 06.03.2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
299 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1536214 287.806,50 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 22.03.2013 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
300 ERA KOPLAS D.O.O. PREŠERNOVA CESTA 010, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1548077 121.007,02 126 DK-za investicije vir SID/EIB-SME 14.06.2013 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
301 ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1490311 271.446,32 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 05.07.2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
302 ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1517082 1.948.040,64 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 13.11.2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
303 ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1517104 1.688.198,02 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 13.11.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
304 ERA, družba za upravljanje, financiranje in storitve,d.o.o. PREŠERNOVA CESTA 10, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1517112 853.044,79 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 31.12.2012 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
305 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1212303 47.688,97 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 30.11.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
306 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1212354 91.725,31 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 30.11.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
307 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1469150 219.499,15 250 KK- revolving (NOM.OM) 28.03.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
308 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1469665 412.579,53 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12.04.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
309 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1482696 215.050,23 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 05.06.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
310 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1493191 237.360,43 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 17.07.2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
311 ESOT elektro strojna oprema,tehnologija, trgovina in storitve d.o.o. IPAVČEVA ULICA 21, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1505432 186.317,51 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 14.09.2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
312 EURO FOTO, D.O.O.,KRANJ Poslovna cona A 20, 4208 ŠENČUR ABANKA VIPA D.D. 1351168 1.667.850,07 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 20.01.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
313 EURO FOTO, D.O.O.,KRANJ Poslovna cona A 20, 4208 ŠENČUR ABANKA VIPA D.D. 1524500 141.893,44 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 18.12.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
314 EURO FOTO, D.O.O.,KRANJ Poslovna cona A 20, 4208 ŠENČUR ABANKA VIPA D.D. 1555871 83.030,13 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 09.08.2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
315 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 763012 27,00 271 EU - poslovna karica EUROCARD 27.03.2006
316 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1239821 8.805,17 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 16.02.2010 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
317 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1239856 212.694,60 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 16.02.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
318 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1342355 54.130,31 508 Ga za zanesljivost plačila - do 1 leta 23.12.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
319 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1382799 146.990,52 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 27.05.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
320 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1437259 55.623,82 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 18.11.2011 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
321 EUROCOM, IT rešitve d.o.o. - v stečaju LEVEC 56, 3301 PETROVČE ABANKA VIPA D.D. 1480723 88.531,71 250 KK- revolving (NOM.OM) 21.05.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
322 EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 5, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1433237 1.049,27 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 07.11.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
323 EUROINVEST D.O.O. INDUSTRIJSKA CESTA 5, KROMBERK, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1475886 205.151,83 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.05.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
324 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1478133 31.981,86 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 15.05.2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
325 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1485849 213.212,49 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 08.06.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
326 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1492268 319.818,74 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.06.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
327 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1492284 271.845,95 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 06.07.2012 Poroštvo, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
328 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1495038 801.692,49 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.07.2012 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
329 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1506641 325.059,32 250 KK- revolving (NOM.OM) 26.09.2012 Cesija terjatev, Hipoteka, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
330 EUROPET, trgovina in storitve, d.o.o. - v stečaju TKALSKA ULICA 16A, 3000 CELJE ABANKA VIPA D.D. 1515705 353.884,33 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.11.2012 Poroštvo, Hipoteka, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
331 F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1223488 15.199,29 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 05.01.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
332 F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1223720 292.197,48 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 31.12.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
333 F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1277480 101.085,83 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
334 F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1277677 118.845,11 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 11.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
335 F2M, trgovina in vzdrževanje motornih vozil, d.o.o. -V STEČAJU Kuršinci 3, 9243 MALA NEDELJA ABANKA VIPA D.D. 1391194 35.797,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10.06.2011 Jamstva, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
336 FACTOR družba za svetovanje, trgovino in leasing, d.o.o. -v stečaju TIVOLSKA CESTA 48, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1369237 168.926,66 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.04.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
337 FARME IHAN - MPR, MESNA PROIZVODNJAIN RAZSEKOVALNICA D.O.O. CESTA LEONA DOBROTINŠKA 15, 3230 ŠENTJUR PRI CELJU ABANKA VIPA D.D. 1358014 678.116,31 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 28.02.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
338 FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 459739 1.278.499,96 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 11.11.2003 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice
339 FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1037501 5.300.209,80 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 18.07.2008 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis
340 FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1232738 546.583,11 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 05.02.2010 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
341 FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 1232797 581.043,90 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 05.02.2010 Menice menice-generalna izjava
342 FARME IHAN d.d. BREZNIKOVA 89, 1230 DOMŽALE ABANKA VIPA D.D. 3042499 6.350.806,43 006 Dolgoročni kredit iz LDP-EUR 20.12.2006 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
343 FIBET trgovina z lesom d.o.o. OIC - HRPELJE 8, 6240 KOZINA ABANKA VIPA D.D. 922676 491.706,10 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 06.08.2007 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
344 FIBET trgovina z lesom d.o.o. OIC - HRPELJE 8, 6240 KOZINA ABANKA VIPA D.D. 1404857 123.711,40 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 15.07.2011 Menice menice-generalna izjava
345 FIBET trgovina z lesom d.o.o. OIC - HRPELJE 8, 6240 KOZINA ABANKA VIPA D.D. 1440292 680.167,94 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 30.11.2011 Hipoteka, Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
346 FIDINA, finančne in nepremičninske storitv d.o.o.- v stečaju DUNAJSKA C.22, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1213202 5.788.823,14 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 08.12.2009 Menice menice-generalna izjava
347 FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1232533 2.504,48 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 09.02.2010 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
348 FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1232550 45.555,52 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 09.02.2010 Poroštvo, Hipoteka Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis
349 FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1320980 96.417,93 502 GA za dobro in pravočasno izvedbo del - do 1 leta 18.10.2010 Zastava terjatev, Menice zastava terjatev do RS, menice-generalna izjava
350 FINAL D.D. NOVA GORICA - V STEČAJU CESTA 25. JUNIJA 1/F, 5000 NOVA GORICA ABANKA VIPA D.D. 1398121 531.480,56 250 KK- revolving (NOM.OM) 28.06.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
351 FINETOL D.D. - V STEČAJU ŠKOFJA VAS 39, 3211 ŠKOFJA VAS ABANKA VIPA D.D. 1388258 14.439.099,41 239 KK-drugim finančnim organizacijam od 91 do 180 dni 31.05.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
352 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1105779 6.263,84 248 KK- okv. kredit za VISA kartico (NOM.OM) 09.03.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
353 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1105981 464,00 184 DK-za ost.namene SID vir-obveznice II.del 366 dni-3 leta 11.02.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
354 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1143050 1.038,58 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 21.05.2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
355 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1155040 103.319,13 172 DK-dolgoročni SID internacionalizacija MSP-2008 19.06.2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
356 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1196553 832,18 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 15.10.2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
357 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1196596 108.448,01 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 15.10.2009 Cesija terjatev, Menice cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
358 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1260685 79.992,18 102 DK-za trajna gibljiva sredstva 23.04.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
359 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1282131 22,35 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 21.06.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
360 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1313525 19.315,62 522 GA za odpravo napak v garancijskem roku - nad 1 leto 27.09.2010 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
361 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1355562 576,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 17.02.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
362 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1355635 1.850,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 17.02.2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.brez notar.zapisa, menice-generalna izjava
363 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1374494 218.535,73 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.04.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
364 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1378040 202.133,78 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 21.04.2011 Poroštvo, Cesija terjatev, Menice Solidarno poroštvo, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, menice-generalna izjava
365 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1390287 218.011,83 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 01.06.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
366 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1391461 163.489,74 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 03.06.2011 Poroštvo, Zastava terjatev, Menice Solidarno poroštvo, zastava ter.do PO z vednostjo dolžnika, menice-generalna izjava
367 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1392956 155.715,20 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.06.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
368 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1418840 64.923,82 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 08.09.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
369 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1419730 164.473,69 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 09.09.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
370 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1420844 216.299,43 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 20.09.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
371 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1448803 158.916,08 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.12.2011 Poroštvo Solidarno poroštvo
372 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1448838 215.996,69 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 30.12.2011 Poroštvo Solidarno poroštvo
373 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1451677 191.710,55 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 13.01.2012 Poroštvo Solidarno poroštvo
374 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 1452053 129.192,87 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 13.01.2012 Poroštvo Solidarno poroštvo
375 FINGAR D.O.O. - v stečaju TRG 22, 3252 ROGATEC ABANKA VIPA D.D. 3040690 110.977,86 005 Dolgoročni kredit iz LDP-tuji vir-EUR 25.10.2006 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
376 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1175556 2.744,43 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 21.08.2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
377 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1175645 157.908,13 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 21.08.2009 Poroštvo, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
378 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1209515 3.531,39 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 20.11.2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
379 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1209540 294.523,72 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 20.11.2009 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
380 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1370090 6.559,61 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 31.03.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
381 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1403443 445.669,17 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 15.07.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
382 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1412183 227.508,65 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 10.08.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
383 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1415506 207.954,19 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.08.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
384 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1432974 232.577,18 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 28.10.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
385 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1439359 204.382,00 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.11.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
386 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1441876 220.006,80 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 02.12.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
387 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1447670 87.710,45 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 23.12.2011 Poroštvo, Zastava zalog, Menice Solidarno poroštvo, zaloge-pogodba z notarskim zapisom, menice-generalna izjava
388 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1447688 205.588,04 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 23.12.2011 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-navadna hipot., menice-generalna izjava
389 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1449273 208.939,32 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 05.01.2012 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
390 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1449338 176.329,33 255 KK- po načelu tekočega računa (TRK) (NOM.OM) 06.01.2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
391 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1451227 204.421,29 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 12.01.2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
392 FISHER INTERNATIONAL trgovsko podjetje, d.o.o., Žalec -v stečaju ULICA IVANKE URANJEK 1, 3310 ŽALEC ABANKA VIPA D.D. 1476114 319.476,58 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 03.05.2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
393 FLAMMA DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju KAJUHOVA 32, 1000 LJUBJANA ABANKA VIPA D.D. 902721 168.862,58 101 DK-za osnovna sredstva za investicije 05.06.2007 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
394 FLAMMA DRUŽBA ZA TRGOVINO, STORITVE IN SVETOVANJE, D.O.O.- v stečaju KAJUHOVA 32, 1000 LJUBJANA ABANKA VIPA D.D. 1522345 431.712,35 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.12.2012 Poroštvo, Hipoteka, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, stanov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
395 FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1362577 1.084.754,92 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 18.03.2011 Poroštvo Solidarno poroštvo
396 FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1368885 2.646.894,25 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.03.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
397 FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1397257 1.045.760,74 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 27.06.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
398 FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1410008 176.962,08 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 03.08.2011 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
399 FLOORING TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O., LJUBLJANA CELOVŠKA CESTA 317, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1448510 525.108,60 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 22.12.2011 Menice menice-generalna izjava
400 FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1165062 4.861,39 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 04.08.2009 Menice menice-generalna izjava
401 FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1165585 445,13 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 05.08.2009 Jamstva, Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Jamstva RS-izrecna-na1.poziv, Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
402 FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1165615 271.176,88 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 05.08.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
403 FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1197304 280.079,10 250 KK- revolving (NOM.OM) 28.10.2009 Hipoteka, Menice poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
404 FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1210602 329.767,36 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 26.11.2009 Vrednostni papirji, Hipoteka, Menice Netržne delnice podjetij, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
405 FLORIDA WELLNESS, zastopstva, trgovina ininženiring, d.o.o. - v stečaju BARVARSKA STEZA 8, 1000 LJUBLJANA ABANKA VIPA D.D. 1230328 206.875,58 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 29.01.2010 Poroštvo, Vrednostni papirji, Cesija terjatev, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, Tržne delnice podjetij, cesija brez ved.dolž.z notar zapisom, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
406 FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1171569 318.979,33 191 DK-za obratna sredstva iz jamstvene sheme z jamstvom RS 12.08.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-maksimal.hipot, menice-generalna izjava
407 FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1171585 590.182,54 192 DK-za obratna sred.iz jamstvene sheme BREZ jamstva RS 10.08.2009 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
408 FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1437003 99.491,43 442 DK regionalni in družbeni razvoj 15.11.2011 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, stanov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
409 FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1478249 1.103.698,95 452 DK-SID vir raz.konk.gosp. in intern. dec 2011 08.05.2012 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, zemljiški dolg-stan.neprem., menice-generalna izjava
410 FORI D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1564293 6.226.233,10 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 25.10.2013 Poroštvo, Hipoteka, Menice Solidarno poroštvo, poslov.nepr.-notarski zapis, menice-generalna izjava
411 FORI SKUPINA, D.O.O. Prešernova 1 a, 3320 VELENJE ABANKA VIPA D.D. 1548581 896.253,88 233 KK- za financ.primanklj.gibljivih sredstev (NOM.OM) 24.05.2013 Poroštvo, Menice Solidarno poroštvo, menice-generalna izjava
412 GABERŠEK STANISLAVA S.P. GDS-TRADE ŠEŠČE 13A, 3312 PREBOLD ABANKA VIPA D.D. 1020196 130.071,04 120 DP-Dolgor.kredit S.P. za osnovna sredstva