Skip Navigation LinksUpraveNKBM

Uprave NKBM

 Organ banke: UPRAVA BANKE*

  Član uprave Naziv delovnega mesta oz. položaj Trajanje članstva
  Priimek Ime Datum nastopa Datum prenehanja
  1 2 3 4 5
1 Kovačič Matjaž Predsednik uprave 21.05.2005 21.05.2010
2 Skernišak Manja Članica uprave 21.05.2005 21.05.2010
3 Plos Andrej Član uprave 01.12.2009
4 Kovačič Matjaž Predsednik uprave 22.05.2010 31.12.2011
5 Skernišak Manja Članica uprave 22.05.2010 24.04.2012
6 Plos Andrej Član uprave 01.12.2009 24.04.2012

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita

Vir: NKBM

OPOZORILO: Nova KBM d.d. posebej izpostavlja, da osebe navedene v tabelah niso nujno sodelovale pri odobravanju kreditnih in drugih poslov, ki so bili preneseni na DUTB, niti ni nujno, da bi vse osebe (člani nadzornega sveta) sodelovali na vsaki seji nadzornega sveta oz. da bi nadzorni svet odobraval vsak posamičen posel prenešen na DUTB.