Skip Navigation LinksUpraveProbanke

Uprave PROBANKE

 Organ banke: UPRAVA BANKE*

  Član uprave Naziv delovnega mesta oz. položaj Trajanje članstva
  Priimek Ime Datum nastopa Datum prenehanja
  1 2 3 4 5
1 BALOGH IMRE ENDRE PREDSEDNIK UPRAVE 07.09.2013
2 NOVAK MARKO ČLAN UPRAVE 07.09.2013
3 GRUDEN IGO ČLAN UPRAVE 07.09.2013
4 KOS BOGOMIR PREDSEDNIK UPRAVE 22.09.2012 06.09.2013
5. HAZENMALI  POŽAR BRANKA ČLAN UPRAVE 08.01.2013 06.09.2013
6 VERSTOVŠEK VITO ČLAN UPRAVE 19.07.2006 06.09.2013
7 PAJENK ROMANA PREDSEDNIK UPRAVE 12.08.1991 21.09.2012
8 LAH MILANA ČLAN UPRAVE 01.09.2002 21.09.2012

* podatki o članstvu v organu ne predstavljajo podatka o tem ali je posamezna oseba soglašala z odobritvijo posameznega kredita
Vir: PROBANKA, D.D.