23.02.2017
​Ljubljana, 23. februar 2017 – Upravni odbor DUTB je danes na svoji redni seji izvolil novega predse...
22.02.2017
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terj...
20.02.2017
​Ljubljana, 20. februar 2017 - DUTB je kot koordinator prodajnega postopka družbe Cimos d. d. danes ...
17.02.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
17.02.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet ...
15.02.2017
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrž...
09.02.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ("DUTB" ali "prodajalec"), ustanovljena s strani Republik...
07.02.2017
​Ljubljana, 7. februar 2017 – S soboto, 11. februarjem, Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) ...