07.12.2016
​Ljubljana, 7. december 2016 – DUTB, ki bo postala pravnomočna lastnica celotne nepremičnine nekdanj...
02.12.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za izvedbo skrbnega pregleda do vključno 1...
02.12.2016
​DUTB tudi pred sprejetjem novele zakona o preprečevanju pranja denarja ni poslovala s poštnimi nabi...
24.11.2016
​Rok za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup stanovanj v naselju Nokturno je potekel 23. novembra ob...
23.11.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., (v nadaljevanju Prodajalec) objavlja predmetni javni raz...
21.11.2016
​DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, objavlja naslednje ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB za nakup...
21.11.2016
​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Doba...
16.11.2016
DUTB je konec oktobra 2016 kot celoto prodala poslovno-stanovanjsko sosesko Mengeš. Gre za kompleks ...