28.09.2016
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet...
27.09.2016
​Zbiranje ponudb za odkup terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 L...
23.09.2016
​V skladu z določili Zakona o ukrepih za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), Družba za upravljanje te...
23.09.2016
V DUTB je na današnji dan 165 zaposlenih – od tega 143 aktivno – s povprečno 15-letno delovno dobo. ...
21.09.2016
​S prvim oktobrom bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) uradno začela s prodajo stanovanj v ...
20.09.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB), vabi potencialne ponudnike, da oddajo informativn...
15.09.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo ponudb za odkup terjatev do druž...
13.09.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank d.d., objavlja JAVNO DRAŽBO za prodajo 7.309 delnic Pokojninske...