26.09.2019
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze,d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za upravlj...
16.09.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrž...
16.09.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Čišče...
16.09.2019
DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Ureja...
13.09.2019
​VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekt...
02.09.2019
​Družba za upravljanje terjatev bank po uspešni prvi fazi prodaje stanovanj v Koprskih vratih (z...
14.08.2019
​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje Družbe za uprav...
14.08.2019
​Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, in veljavne zakonodaje Družba za upra...