23.08.2016
​DUTB obvešča zainteresirano javnost, da je dne 22. 8. 2016 prejela obvestilo Dunajske borze vrednos...
18.08.2016
​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen in 48. člen ZJN-3) za predmet javnega na...
12.08.2016
​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet...
09.08.2016
​Na podlagi odločitve Vlade RS iz 28. januarja letos je odplačni prenos obveznic in terjatev do druž...
08.08.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana objavlja javni razpism, za zbi...
08.08.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljanaobjavlja povabilo na zavezujoče...
05.08.2016
​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo ponudb za odkup terjatev do druž...