Skip Navigation Linksjavna_narocila

Javna naročila

 

  
  
Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB27.10.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izbira revizorja za izvedbo dogovorjenih postopkov neodvisne presoje posameznih poslov DUTB«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN009209/2017-W01.


Dobava, montaža in funkcionalni zagon obračalnih ploščadi za vozila Nokturno, Koper23.10.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava, montaža in funkcionalni zagon obračalnih ploščadi za vozila Nokturno, Koper«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN009047/2017-W01.


Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku13.10.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izdelava PZI popisov za dokončanje stanovanjskega objekta v Vojniku».

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN008843/2017-W01.


Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Ladjedelnico Izola21.9.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Ladjedelnico Izola».

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN008313/2017-W01


Dobava, montaža in funkcionalni zagon obračalnih ploščadi za vozila Nokturno, Koper4.9.2017
DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava, montaža in funkcionalni zagon obračalnih ploščadi za vozila Nokturno, Koper«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007930/2017-W01.
Varovanje premoženja v lasti DUTB16.8.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Varovanje premoženja v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007451/2017-B01.


Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB7.8.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Upravljanje nepremičnin v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007392/2017-B01.


Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola4.8.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Idejna zasnova s študijo ekonomske upravičenosti turističnega projekta za Argolina Izola».

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007333/2017-W01.


Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB27.7.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izvajanje storitev za zniževanje NUSZ za potrebe DUTB».

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007118/2017-W01.


Projektantske storitve za dokončanje objektov Škrjančeva 51 in 55, Domžale18.7.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti  (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Projektantske storitve za dokončanje objektov Škrjančeva 51 in 55, Domžale«.

Javno naročilo je bilo objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006857/2017-W01.  


Zavarovanje premoženja v lasti DUTB6.7.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Zavarovanje premoženja v lasti DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006550/2017-B01.


Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora za potrebe DUTB19.6.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje, zakup in analiza medijskega prostora za potrebe DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006055/2017-B01.


Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB19.6.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Načrtovanje in izvedba tržno komunikacijskih orodij in aktivnosti za potrebe DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006054/2017-B01.


Investicijsko vzdrževalna dela Črna voda, Zagreb16.6.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Investicijsko vzdrževalna dela na stanovanjskem kompleksu Črna voda, Zagreb«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN006009/2017-W01.


Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja2.6.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Strateško svetovanje upravnemu odboru DUTB na področju korporativnega komuniciranja«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005582/2017-W01.


Vzdrževanje nepremičnin v lasti družbe DUTB na ozemlju RS1.6.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrževanje nepremičnin v lasti družbe DUTB na ozemlju RS«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005575/2017-B01.


Javno naročilo za posredovanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem3.4.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje nepremičnin DUTB na Hrvaškem«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN002647/2017-B01.


Javno naročilo za storitev mobilne telefonije in prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih aparatov17.2.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Storitev mobilne telefonije in prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja ter dobava mobilnih aparatov«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001141/2017-W01.

Javno naročilo za rušitev gospodarskega objekta v naselju Klanec pri Komnu17.2.2017

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Rušitev gospodarskega objekta v naselju Klanec pri Komnu«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001088/2017-W01.

Javno naročilo za vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem15.2.2017

DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Vzdrževanje nepremičnin v lasti DUTB na Hrvaškem«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN001068/2017-B01.

Javno naročilo za poslovni najem osebnih vozil27.12.2016

DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007990/2016-W01.

Javno naročilo za izdelavo projekta PGD in PZI15.12.2016

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila Izdelava PGD/PZI projekta ter pridobitev potrebnih soglasij in gradbenega dovoljenja za rušitev objektov ob Vilharjevi cesti v Ljubljani.

Javno naročilo je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007828/2016-W01.

Javno naročilo za dobavo električne energije21.11.2016

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Dobava električne energije«.

Javno naročilo je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007336/2016-B01.

Nakup letalskih vozovnic in organizacija nočitev za zaposlene na DUTB11.11.2016

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Nakup letalskih vozovnic in organizacija nočitev za zaposlene na DUTB«.

Javno naročilo je objavljeno na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN007169/2016-W01.

Objava javnega naročila28.9.2016

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Izvajane nadzora nad gradbeno obrtniškimi deli«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN005765/2016-W01.

Javno naročilo za zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB18.8.2016

​DUTB objavlja javno naročilo po odprtem postopku (40. člen in 48. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Zavarovanje odgovornosti upravnega odbora in ostalih zaposlenih DUTB«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004644/2016-B01.

Javno naročilo za dobavo pisarniškega materiala12.8.2016

​DUTB objavlja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila – dobava pisarniškega materiala. Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN004599/2016-W01.

Javni razpis za poslovni najem osebnih vozil11.7.2016

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami«.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003495/2016-W01.

Javni razpis za izbiro revizorja11.7.2016

DUTB objavlja javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila – izbira revizorja DUTB za izvedbo letne revizije računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovni leti 2016 in 2017.
Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN003580/2016-W01.

Javni razpis za posredovanje pri prodaji nepremičnin29.4.2016

DUTB objavlja javni razpis po odprtem postopku (40. člen ZJN-3) za predmet javnega naročila »Posredovanje pri prodaji nepremičnin na katerih je vknjižena zastavna pravica v korist DUTB«.

Javni razpis je objavljen na spletni strani Portala javnih naročil pod št. JN000842/2016-E01.

1 - 30Next