Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

  
  
Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MESTNA VRATA d.o.o. 17.1.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MESTNA VRATA poslovanje z nepremičninami, promet, gostinstvo, trgovina, posredništvo, gradbeništvo, razvedrilne dejavnosti, najemi in storitve d.o.o., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje, matična št. 2298082000, davčna št. SI 21672644, do vključno 06.03.2018 do 14.00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

MESTNA VRATA_zavezujoce zbiranje ponudb_ podaljsanje.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nepremičnine na Mariborskem Pohorju16.1.2018
PwC kot samostojni finančni svetovalec sodeluje z DUTB pri prodaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega prodajnega postopka.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Pohorju in je sestavljen iz:
  • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin glavnega hotela Arena.
  • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 sob in 12 apartmajev).
  • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin.
  • Stanovanjski objekt “Pohorske Terase” (30 apartmajev).
Namera DUTB je odprodati celoten delež v namenski družbi oz. SPV-ju (DUP Pohorje d.o.o.), torej celoto, kljub temu bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih kupcev glede sredstev, ki bi jih želeli prenesti na SPV. Omejitev velja zgolj za ločen nakup Hotela Arena, ki ga je možno kupiti v samo kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk ali po ločeni uspešni prodaji Hotela Videc in Hotela Bolfenk.

Zainteresirane kupce DUTB poziva, da izkazan interes pošljejo prek elektronske pošte.

Po prejemu izkazanega interesa bodo investitorji prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA).

Indikativno bodo morale biti zavezujoče ponudbe predložene najkasneje do 16. marca 2018 do 12. ure. Ogledi nepremičnin bodo med 26. februarjem in 9. marcem 2018.

Zavezujoča ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin, izjavo o nameri za prevzem 100 % lastniškega deleža SPV (DUTB bo upoštevala želje potencialnih kupcev glede izbranih nepremičnin, ki bodo prenešene na namensko družbo), ponudbeno ceno, predvideno financiranje transakcije in predvideni časovni okvir nakupa potencialnega kupca (cilj DUTB je zaključiti prodajo do konca drugega četrtletja 2018).

Podpisan izkaz interesa in zavezujoča ponudba (zadošča elektronska kopija) mora biti poslan na: 
  • Franci Tusek: franci.tusek@pwc.com
  • Edo Bečić: edo.becic@dutb.eu
v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

Morebitna vprašanja naslovite na: Franci Tušek ali Edo Bečić.

Pravno obvestilo:
Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB niti PwC ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

PwC deluje izključno za DUTB in za nikogar drugega v povezavi s Transakcijo. PwC prav tako ni dolžan nikomur drugemu kot le DUTB zagotoviti varstva, ki ga priznava svojim strankam za zagotavljanje nasvetov v zvezi s Transakcijo ali v zvezi z vsebino tega vabila. DUTB, PwC in njune povezane stranke izrecno določajo, da to vabilo ne podaja nobenega zagotovila ali garancije in izrecno zanikajo kakršnokoli oz. vso odgovornost glede zagotovil in jamstev oz. izjav, vsebovanih v tem vabilu, za vsakega morebitnega kupca.


Objava za DUTB_slo 20180115_čistopis.pdf

KYC_Obrazci.zip

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o.-v stečaju11.1.2018

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA,  svetovanje in investiranje, d.o.o. - v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 2170400000 do vključno 09.02.2018 do 14.00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

JAVNI RAZPIS_Nuba-podaljšanje.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do pravnih oseb iz naslova poslovnih razmerij27.12.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s pravnimi osebami.

Javni razpis_prodaja terjatev_Paket PO.pdf

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o.-v stečaju27.12.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA,  svetovanje in investiranje, d.o.o. - v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična številka 2170400000 do vključno 15.01.2018 do 14.00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

JAVNI RAZPIS_Nuba-podaljšanje.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe GROLEGER arhitekti d.o.o.15.12.2017

​Družba za upravljalnje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe GROLEGER arhitekti, d.o.o., Mizarska cesta 8A, 3210 Slovenske Konjice, matična številka: 5547806000.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - Groleger.pdf 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup večstanovanjskega objekta v Vojniku - ID 4488.12.2017

​Predmet prodaje v tem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb v naravi predstavlja nov večstanovanjski objekt s pripadajočimi zemljišči, objekt v skupni površini 3.728,50 m2 v Vojniku, na naslovu Vinterjeva ulica 4, 3212 Vojnik, etažirana stavba z ID št. 1065–346, letnik 2009, ki je bil zgrajen na podlagi:

  • Gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 24.1.2008, pod številko 351–794/2007–6 (0361), izdala Upravna enota Celje in
  • Spremembe gradbenega dovoljenja, ki ga je dne 15.12.2008, pod številko 351–1074/2008–19 (0361), izdala Upravna enota Celje.

Informativna prodajna cena znaša 1.900.000,00 EUR + pripadajoči davek (9,5% DDV za pozidana zemljišča z večstanovanjskim objektom in 22% DDV za nepozidano zemljišče).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 31.1.2018, do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Savinjska.r11/stanovanje.v1/prodaja.k1/oglas3054171.html?sort=vdesc#cnta 


Vojnik-vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf 

Vojnik - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC_Obrazci_SLO.zip


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup betonarne v Logu pri Sevnici - ID 3768.12.2017

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 7.766 m2 z industrijskim obratom betonarne s pomožnimi objekti v Logu pri Sevnici.

Informativna prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 180.000,00 EUR + pripadajoči davek.  

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 22.12.2017 do 12.00 ure.


Povezava do spletnega oglasa DUTB:
DUTB - ID 376

Betonarna Log pri Sevnici- Obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MESTNA VRATA d.o.o.30.11.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe MESTNA VRATA poslovanje z nepremičninami, promet, gostinstvo, trgovina, posredništvo, gradbeništvo, razvedrilne dejavnosti, najemi in storitve d.o.o., Kosovelova ulica 16, 3000 Celje, matična št. 2298082000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 4. 1. 2018 do 14:00 ure.

Razpisna dokumentacija_ MESTNA VRATA.pdf 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča v Bizoviku - DUTB ID 760-00228.11.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča v Bizoviku sta dve stavbni zemljišči v skupni izmeri 332 m2, z ID znaki: parcela 1733 626/34 v izmeri 295 m2 in parcela 1733 626/53 v izmeri 37 m2. 

Informativna oglaševana prodajna cena znaša 90.000 EUR + pripadajoči davek (22% DDV).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 13.12.2017 do 12:00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3126033.html?sort=vdesc#cnta


Stavbno zemljišče Bizovik - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Stavbno zemljišče Bizovik - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC_Obrazci_SLO.zipJavni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe BETI d.d.27.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe BETI Tekstilna industrija d.d., Tovarniška cesta 2, 8330 Metlika, mat. št. 5043794000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 26.01.2018 do 14.00 ure.

BETI - razpisna dokumentacija.pdf

Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do fizičnih oseb21.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev Prodajalca iz naslova poslovnih razmerij, sklenjenih s fizičnimi osebami.

Razpisna dokumentacija v slovenščini.pdf

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za nakup delnic družbe Certa, d.d.20.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d. in Modra Zavarovalnica, d. d., objavljata javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic družbe CERTA Podjetje za upravljanje in investiranje, d. d. Predmet prodaje je paket 529.070 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako CTCG, izdanih v nematerializirani obliki in vpisanih v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d. d. Delnice so prosto prenosljive ter predstavljajo 23,39 % osnovnega kapitala družbe ter 25,98 % glasovalnih pravic družbe.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 15. 12. 2017. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe do navedenega dne do 14. ure. Celotno besedilo javnega razpisa s pogoji za udeležbo je na voljo v prilogi.

Javni_Razpis-Certa.pdf

PRILOGA-Osnutek_prodajne_pogodbe.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za manjšinske deleže v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d13.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d., (v nadaljevanju: »Prodajalec«) objavlja predmetna javna razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup delnic različnih izdajateljev in poslovnega deleža v neposredni lasti Prodajalca.

Javni razpis - manjšinski deleži (delniške družbe).pdf

Javni razpis - manjšinski deleži (družbe z omejeno odgovornostjo).pdf 

OBRAZCI (poznavanje stranke - KYC).zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MERIT INŽENIRING d.o.o.- v stečaju9.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe MERIT INŽENIRING, podjetje za inženiring in marketing, d.o.o. - v stečaju, matična številka 1990853000.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 24.11.2017 do 14:00 ure.

Tender_prodaja terjatev_Merit inženiring.pdf 

Naprodaj nepremičnina avtosalona Hyundai v Splitu9.11.2017

​V stečaju Hyundai Auto Zagreb, d.o.o., bo na dražbi, ki bo na Trgovačkom sudu v Zagrebu, Petrinjska 8, sodna dvorana 96/II (Mala dvorana), dne 21. 11. 2017 ob 8:20 uri, naprodaj nepremičnina avtosalon  Hyundai Split, k.o. Kaštel Sućurac, z.k.č. 3895 (novi k.č-br. 4877), za ceno 25.056.002 hrvaških kun (cena je navedena s PDV).

Več informacij lahko dobite na www.sudacka-mreza.hr ali pri stečajni upraviteljici Ivi Petanjek, tel. + 385 98 212 292.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENGROTUŠ d.o.o. 9.11.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe ENGROTUŠ podjetje za trgovino, d.o.o., Cesta v Trnovlje 10A, 3000 Celje, matična številka 5494516000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 19. 1. 2018 do 12:00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb_Engrotuš.pdf

Vabilo za izkaz interesa v zvezi s prodajnim postopkom večinskega lastniškega deleža v družbi MLM, d.d.6.11.2017

Mariborska livarna Maribor, d.d., (»MLM« ali »Družba«) je priznan proizvajalec aluminijastih tlačnih ulitkov in odkovkov iz medenine s sedežem v Mariboru. MLM je Tier 1 / Tier 2 dobavitelj, ki ga odlikuje razširjena mreža kupcev ter dolgoročna partnerstva s številnimi priznanimi dobavitelji v evropski avtomobilski industriji. Proizvodnja MLM je močno vertikalno integrirana, ima lasten razvoj orodji, orodjarno, visokotlačno livarno, kovačijo, galvanizacijo in površinsko ter mehansko obdelavo. Proizvodne površine s strateško lego v Srednji Evropi obsegajo preko 57.000 kvadratnih metov, imajo dobro avtocestno povezavo in omogočajo priložnost za dodatno širitev poslovnih dejavnosti. Okvirni letni prihodek Družbe znaša 40 milijonov EUR, Družba ima preko 450 zaposlenih in posluje skladno z najvišjimi standardni v avtomobilistični industriji. MLM je privlačna investicijska priložnost, saj  število novih naročil s strani priznanih in uglednih poslovnih partnerjev nenehno narašča.

DUTB (»Prodajalec«) načrtuje prodajo večinskega lastniškega deleža v MLM, skupaj z vsemi terjatvami ter obveznostmi do Družbe (»Prodajni postopek«), v skladu s potrjeno prisilno poravnavo.

Prodajalec je pooblastil družbo Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., ("EY«) za ekskluzivnega finančnega svetovalca pri Prodajnem postopku. Za kakršnekoli dodatne informacije oziroma vprašanja v zvezi s Prodajnim postopkom se prosimo obrnite na Marka Rikato, telefon: +386 41 851 942, e-pošta: marko.rikato@si.ey.com ali Nado Simoneti, telefon: +386 31 611 703, e-pošta: nada.simoneti@si.ey.com, oba Ernst & Young Svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STANFIN d.o.o.26.10.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: »Prodajalec«) v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe STANFIN d.o.o., Ob dolenjski železnici 42 Ljubljana, matična številka: 1685147000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 27.11.2017 do 14.00 ure.

Javni razpis za zbiranje zavezujocih ponudb_STANFIN.docx.pdf

 

Javno vabilo k izkazu interesa za nakup 98,7% lastniškega deleža družbe RAVNE PRESSES d.o.o., Ravne na Koroškem, Slovenija ter terjatev do te družbe 24.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ("DUTB"), skupaj z drugima družbenikoma ("Prodajalci") v svojem imenu in za svoj račun začenjajo s postopkom prodaje proizvajalca visoko kakovostnih po meri narejenih industrijskih hidravličnih, mehanskih in servo stiskalnic, Ravne Presses, d.o.o. ("Družba").

Predmet prodaje je 98,7% lastniški delež Družbe v lasti Prodajalcev, kot tudi terjatve DUTB do te Družbe.

Prodajni proces Družbe vodi svetovalec KF Finance d.o.o. Potencialni ponudniki lahko vstopijo v prodajni proces tako, da po elektronski pošti izrazijo interes na elektronski naslov: tone.pekolj@kf-finance.si

Teaser_Ravne Presses.pdf


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Zg. Radvanju18.10.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Zgornjem Radvanju pod Pohorjem so nepremičnine – osem nepozidanih stavbnih zemljišč v skupni izmeri 35.049 m,2 ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Več informacij o objavljenem razpisu lahko pridobite v Vabilu oz. na spletnem oglasu DUTB, d.d. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 08.11.2017 do 12:00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3126313.html?sort=vdesc#cnta


Zg. Radvanje - Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Zg. Radvanje - Obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

KYC_Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_slo.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d.9.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Prodajalec), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe GORIŠKE OPEKARNE d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, mat. št. 5095085000.

Goriške opekarne - razpis_prodaja terjatev.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe NUBA d.o.o. - v stečaju3.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana (»Prodajalec«), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev Prodajalca do družbe NUBA, svetovanje in investiranje, d.o.o. – v stečaju, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, matična št. 2170400000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 03.01.2018 do 14.00 ure.

JAVNI RAZPIS_Nuba_SLO.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu2.10.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana ("Prodajalec"), v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup dela terjatev Prodajalca do družb BIRRA PEJA SH.A., DUKAGJINI SH.P.K., GEKOS SH.P.K., JONA MED SH.P.K, LESNA SH.P.K., LINE GROUP SH.P.K., N.P.T.AGRO - TRADE SH.P.K., QENDRA KARDIALE E KOSOVES - SH.P.K., TOBAKOS SH.P.K., NTP AGJENSIONI I TURIZMIT MCM. 

JAVNI RAZPIS_Kosovo_2.10.2017- SLO.PDF

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v IOC Kromberk29.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb je 5 samostojnih pisraniških aneksov s parkirišči v površini med 80,00 m2 in 83,00 m2. Vsi pisarniški aneksi se nahajajo na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, v stavbi z ID št. 2304 - 1021, letnik 1974.

Vljudno vabljeni k oddaji zavezujoče ponudbe do vključno 18.10.2017 do 12.00 ure.

Povezava do spletnega oglasa DUTB, d.d.:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Severna_Primorska.r5/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3123319.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v IOC Kromberk.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 004.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 005.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 006.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 007.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - 009.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT d.o.o.-v stečaju28.9.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe METEORIT proizvodnja, inženiring, trgovina in storitve d.o.o. - v stečaju, Spodnje Hoče, Miklavška cesta 82, 2311 Hoče, matična številka 5930707000.

Razpis za zbiranje ponudb_METEORIT d.o.o.-v stečaju.PDF

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijske hale v bivši Iverki v IOC Kromberk pri Novi Gorici26.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu je industrijska hala v objektu bivše Iverke  v izmeri NTP objekta 764 m2 na naslovu Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica. Industrijska hala je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 16.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB - nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup ind hale 105020_002.pdf

Obrazec za ponudbo o prodaji industrijske hale v bivši Iverki v IOC Kromberk pri Novi Gorici.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup pisarniških prostorov v Celeia parku v Celju25.9.2017

​Predmet prodaje v tem vabilu so pisarniški prostori z delom stavbe 1077-3086-59 v izmeri 451,50 m2 na naslovu Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje. Poslovni prostori so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB - nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Pisarniški prostori CELEIA.pdf

Zavezujoča ponudba - Pisarniški prostori CELEIA.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup gostinskega lokala v Celeia parku v Celju25.9.2017
​Predmet prodaje v tem vabilu je gostinski lokal z delom stavbe 1077-3086-58 v izmeri 187 m2 na naslovu Aškerčeva ulica 14, 3000 Celje. Gostinski lokal je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Vljudno vabljeni k pregledu dokumentacije in oddaji zavezujoče ponudbe. Rok za oddajo ponudbe je do vključno dne 10.10.2017 do 12:00.

oglas DUTB - nepremičnine

Priloge:

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Gostinski lokal CELEIA.pdf

Zavezujoča ponudba - Gostinski lokal CELEIA.pdf

KYC_Obrazci_Slovensko.zip

Podaljšanje javnega razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL d.o.o.25.9.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe IPL d.o.o., gradbeništvo in inženiring, Špruha 7, 1236 Trzin, matična št.: 1622218000, davčna št.: SI 17657580 do vključno 02.11.2017 do 14:00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Javni razpis IPL_podaljšanje roka.pdf 

1 - 30Next