Skip Navigation Linksjavni_razpisi

Javni razpisi

 

 Objava javne namere za izkaz interesa pri bodočem poslovnem sodelovanju razvoja nepremičninskih projektov v obliki javno-zasebnega partnerstva

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) obvešča širšo javnost, da ima predvidoma namen v bodoče za en ali več nepremičninskih projektov objaviti razpis zbiranja zavezujočih ponudb za izbor najugodnejšega zasebnega partnerja pri skupnem razvoju nepremičnin v lasti DUTB (t. i. javno-zasebno partnerstvo). DUTB še nima dokončno oblikovanega seznama nepremičnin, ki bodo na voljo za omenjeni tip poslovnega sodelovanja, zato vljudno vabi vse potencialno zainteresirane ponudnike k izkazu interesa za sodelovanje.

Naročnik predmetno vsebino objavlja z namenom zagotavljanja načela gospodarnosti, učinkovitosti, ekonomičnosti, transparentnosti ter enakopravne obravnave ponudnikov. Na ta način želi DUTB tudi pridobiti čim širši nabor zainteresiranih ponudnikov ter vsebinsko določiti tip in vrsto nepremičnin, ki bi bile najbolj primerne za učinkovit javno-zasebni partnerski razvoj.

V skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu ter interno zastavljeno vsebino javno-zasebnega sodelovanja (glej priponko k objavi z naslovom »JZP-smernice«) DUTB poziva vse zainteresirane ponudnike (fizične ali pravne osebe) k izkazu interesa za skupni razvoj nepremičnin. Ključni segmenti nepremičnin, primerni za predmetni tip poslovnega sodelovanja, so:

 • razvoj nepozidanih stavbnih zemljišč (stanovanjska, poslovna, industrijska raba);
 • dokončanje nedokončanih kompleksov (stanovanjski, poslovni, industrijski kompleksi);
 • ustvarjanje dodane vrednosti nepremičnini s sprejemi/spremembami prostorskih aktov, razvojem komunalne infrastrukture, ipd.

Vloga ponudnika za izkazan interes po javno-zasebnem partnerskem sodelovanju naj vsebuje:

 • opis in osnovna predstavitev ponudnika;
 • podatek o ustvarjenih letnih prihodkih zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
 • osnovni opis večjih referenčnih projektov zadnjih 3 (treh) poslovnih let;
 • segment nepremičninskih projektov, ki se ponudniku zdijo najbolj interesantni (upoštevajoč navedene v prejšnjem odstavku).

DUTB na podlagi te objave ne bo sklepala nobenega pisnega dogovora s ponudniki, ampak je izvedba le-te zgolj informativne narave. DUTB bo vse ponudnike pozvala na kratek sestanek z namenom izmenjave informacij, predlogov, stališč ter identifikacije ključnih problemov pri izvedbi javno-zasebnega partnerstva na predvidenih bodočih nepremičninskih projektih. Naročnik si pridržuje pravico da, v primeru nejasnosti, pozove ponudnike k dodatnim pojasnilom oziroma dopolnitvi njihovih dopisov.

 

Roka za oddajo izkazanega interesa ni. Objava namere o poslovnem sodelovanju je pretežno informativne narave in DUTB potencialna povpraševanja sprejema do preklica.

 

Vaše povpraševanje pričakujemo v obliki elektronskega dopisa na naslov:  andrej.lazar@dutb.eu

 


 

  
  
Javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe IGEM d.o.o. in do SKUPINE KOGRAD21.6.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe IGEM inženiring, gradbeništvo, ekologija, marketing d.o.o.,  Šaleška cesta 21, 3320 Velenje in terjatev do skupine Kograd, ki vključuje terjatve do dveh družb, in sicer Kograd IGEM proizvodnja gradbenih materialov d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu in SGP Kograd-IGEM Dravograd proizvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Selovec 83, 2373 Šentjanž pri Dravogradu.

Razpis-IGEM, KOGRAD prodaja terjatev.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovne stavbe KONSTRUKTOR12.6.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za poslovne stavbe Konstruktor z ID znakom: 678-1995/1-0, ki je v lasti DUTB.
Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN d.d.2.6.2017

​Družba za upravljanje terjatev banka, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe ENERGOPLAN gradbeno podjetje d.d., Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, matična številka: 5386748000.

Razpisna dokumentacija- Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb - ENERGOPLAN.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu 19.5.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup dela terjatev do družb na Kosovu.

JAVNI RAZPIS KOSOVO_SLO.PDF

 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MASTERLINE d.o.o.16.5.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MASTERLINE d.o.o., Opekarska cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka 5448263000, davčna številka SI 19804024.

Razpisna dokumentacija_ MASTERLINE _slo.pdf

Poziv zainteresiranim kupcem za izkaz interesa za hotelski portfelj na Mariborskem Pohorju8.5.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ("DUTB" ali "prodajalec"), ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotelov ter nepremičninskega portfelja na Mariborskem Pohorju, Slovenija ("Projekt Pohorje"), poziva zainteresirane kupce, da

 

izkažejo interes.

 

PwC kot samostojni finančni svetovalec sodeluje z DUTB pri prodaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega prodajnega postopka.

Namera DUTB je odprodati celoten delež v namenski družbi oz. SPV-ju (DUP Pohorje d.o.o.), torej celoto, kljub temu bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih kupcev glede sredstev, ki bi jih želeli prenesti na SPV.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Pohorju in je sestavljen iz:

 • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 14.400 m2 zunanjih površin glavnega hotela Arena.
 • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 sob in 12 apartmajev).
 • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 11 apartmajev) ter dodatnih 18.672 m2 zunanjih površin.
 • Stanovanjski objekt "Pohorske Terase" (30 apartmajev).
 • Dodatna zemljišča (35.338 m²) v bližini hotela Arena – prostorska ureditev dovoljuje uporabo zemljišč za prometne površine, športno-rekreacijska območja, vodne parke, športne restavracije in drsališče.

  Zainteresirane kupce DUTB poziva, da izkazan interes pošljejo prek elektronske pošte najkasneje do 17. maja 2017 do 9. ure. Elektronske kopije zadoščajo.

  Izkazan interes mora vsebovati vsaj naslednje informacije: identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin, izjavo o nameri za prevzem 100 % lastniškega deleža SPV (DUTB bo upoštevala želje potencialnih glede izbranih nepremičnin, ki bodo prenešene na namensko družbo), predvideno financiranje transakcije in predvideni časovni okvir nakupa potencialnega kupca (cilj DUTB je zaključiti prodajo do konca drugega četrtletja 2017).

  Po prejemu izkazanega interesa  in podpisu Sporazuma o nerazkrivanju podatkov (NDA) bodo prodajalci preučili situacijo in kupce morebiti povabili k naslednji stopnji postopka. V primeru slednjega bodo morale biti zavezujoče ponudbe predložene najkasneje do 17. maja 2017 do 12. ure. Ogledi nepremičnin bodo  med 10. in 14. aprilom 2017.

  Podpisan izkaza interesa (zadošča elektronska kopija) mora biti poslan na:

  Diana Arjoca: Diana.arjoca@at.pwc.com

  v kopiji za Dominika Denifl: project.pohorje@at.pwc.com

   

  Morebitna vprašanja naslovite na Dominiko Denifl.
Prva javna dražba z višanjem cene za prodajo vrednostnih papirjev družbe Rekreacijsko turistični center Žičnice Kranjska Gora d.d. 4.5.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, Ljubljana in Športni center Areh d.o.o. – v stečaju objavljata prvo javno dražbo z višanjem cene za prodajo 13.013 delnic Rekreacijsko turističnega centra Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška cesta 103a, 4280 Kranjska gora z oznako RKGG.

A A SC AREH vabilo drazba.pdf
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup hotela Ocean v Mariboru4.5.2017

​Predmet razpisa za nakup je v celoti opremljena nepremičnina – Hotel Ocean na naslovu Partizanska 39, 2000 Maribor, ki je po stanju današnjega katastra vpisana pod ID znak: 657-1142-2, posamezni del št. 2 v stavbi št. 1142 k.o. 657 - MARIBOR-GRAD (ID 5759393) s skupno neto površino 601,62 m2  in 657-1142-4, posamezni del št. 4 v stavbi št. 1142, k.o. 657 – MARIBOR GRAD (ID 6706461) predstavlja kletni prostor s skupno površino 55,50 m2.

Vabilo - Hotel ocean.pdf

Obrazec za ponudo - Hotel Ocean.pdf

KYC_Forms_Know_Your_Client_en.zip

KYC_Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_slo.zip


Povezava do spletnega oglasa: 

DUTB nepremičnine - hotel Ocean

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Slovenski cesti 54, Ljubljana18.4.2017

​DUTB, d.d. vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup opremljenih poslovnih prostorov na naslovu Slovenska cesta 54, Ljubljana. Prodajalec opozarja, da prodajana nepremičnina predstavlja opremljene dele stavb v etažni lastnini (poslovne prostore).

Več o postopku oddaje zavezujoče ponudbe si lahko preberete v dokumentu v prilogi; Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3097322.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe.pdf

Obrazci_Postopek_Poznavanja_Stranke_KYC.zip

Javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb na Kosovu12.4.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje nezavezujočih ponudb za odkup terjatev do družb;

BIRRA PEJA SH.A.,

DUKAGJINI SH.P.K.,

GEKOS SH.P.K.,

JONA MED SH.P.K.,

LESNA SH.P.K.,

LINE GROUP SH.P.K.,

N.P.T.AGRO - TRADE SH.P.K.,

QENDRA KARDIALE E KOSOVES - SH.P.K.,

TOBAKOS SH.P.K.,

N.SH.P. MCM.

Razpisna dokumentacija_Kosovo.PDF

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe JAVOR PIVKA d.d.-v likvidaciji22.3.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. - v likvidaciji, Celovška cesta 268, 1000 Ljubljana, matična št.: 5038634000, davčna št.: SI 41059859.

Razpisna dokumentacija_Javor Pivka.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe VERANO MOTORS d.o.o.- v stečaju20.3.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe VERANO MOTORS d.o.o. - v stečaju, Vojvode Stepe 352, Beograd, Republika Srbija, davčna št.: 100000944.

Razpisna dokumentacija_Verano Motors.pdf


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja in parkirnih mest, Miklavž na Dravskem polju13.3.2017

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja in dveh parkirnih mest v skupni garaži na naslovu Ulica Marjana Nemca 4, Miklavž na Dravskem polju je stanovanje in dve parkirni mesti v skupni podzemni garaži, z ID znaki: 693-2797-7, 693-2797-46 in 2797-47 (vse do celote - 1/1).

Nepremičnine iz prejšnjega odstavka v naravi predstavljajo stanovanje št. 7 in dve parkirni mesti v skupni garaži.


Stanovanje in dve PM v Miklavžu na Dravskem polju - obrazec za ponudbo o prodaji 2.pdf

Stanovanje in dve PM v Miklavžu na Dravskem polju - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb 2.pdf

Javno vabilo k izkazu interesa za pridobitev 100% lastniškega deleža družbe TINK d.o.o., Celje, Slovenija ter terjatev do te družbe6.3.2017

DUTB, d.d. kot edini družbenik ima namen prodati 100% lastniški delež družbe TINK proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Kosovelova ulica 16, Celje, Slovenija (Družba), kot tudi svoje terjatve do Družbe.

Tink_ Obvestilo.pdf 

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe FINWORLD AD 6.3.2017
Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe Finworld AD, Nikole Dobrovića 2, 11000 Beograd, OIB: 106293140, matična št.: 20572108.

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika ANDREJ ŠERCER-v stečaju - Zaključeno!2.3.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do dolžnika ANDREJ ŠERCER-v stečaju, Celovška cesta 50, 1000 Ljubljana.

Razpisna dokumentacija_Šercer.pdf
Podaljšanje razpisa za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO22.2.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. podaljšuje rok za oddajo zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju do vključno 10.03.2017 do 15:00 ure. Vsi ostali razpisni pogoji ostajajo nespremenjeni.

Razpisna dokumentacija_podaljšanje - MONT TIM SMOLE.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidljivega zemljišča z gradbeno dokumentacijo Krčevina26.1.2017

​Predmet prodaje je zazidljivo zemljišče z gradbeno dokumentacijo, veljavnost katere je ponudnik dolžan sam preveriti in prodajalec za njeno veljavnost ne jamči, z ID znaki: parcela 638-144, parcela 638-402/1 in parcela 638-402/12 (vse do celote - 1/1), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnine v naravi predstavljajo tri zemljišče parcele na Šubičevi ulici v Mariboru.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/zemljisce.v5/prodaja.k1/oglas3105335.html?sort=vdesc#cnta3


Zazidljivo zemljišče Krčevina - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo.pdf

Zazidljivo zemljišče Krčevina - obrazec za ponudbo o prodaji .pdf


Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE d.o.o.-v stečaju - ZAKLJUČENO25.1.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MONT TIM SMOLE, montaža gradbenih elementov, d.o.o. – v stečaju, Dolenje Ponikve 1, 8210 Trebnje, matična številka: 3788156000.

Razpisna dokumentacija - MONT TIM SMOLE.pdf

 

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup neopremljenega lokala v Mariboru23.1.2017

​Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakoma 657-124-1 in 657-124-8, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnina v naravi predstavlja neopremljen gostinski lokal na Ulici škofa Maksimiljana Držečnika 9 v Mariboru. Vsa notranja oprema je last trenutne najemnice in ni predmet prodaje.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Podravska.r12/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3102266.html?sort=vdesc#cnta



Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe FLM d.o.o.-v stečaju23.1.2017

​Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe FLM, Družba za poslovno svetovanje in finančne storitve, d.o.o. - v stečaju, Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, matična št.: 5877580000, davčna št.: SI 57402701.

Razpisna dokumentacija_FLM v stečaju.pdf

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MREŽA JIT d.o.o.19.1.2017

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetni javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do družbe MREŽA JIT Podjetje za trgovino in storitve d.o.o., Ljubljana, Ježa 100 - v stečaju, Ljubljana, Ježa 100, 1231 Ljubljana - Črnuče, matična št.: 5435145000, davčna št.: SI 74320343.

Razpisna dokumentacija MREŽA JIT _2017.pdf
Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovno stanovanjskega objekta Šmartno pri Slovenj Gradcu10.1.2017

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom: 853-34/3-0 (do celote - 1/1), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnina v naravi predstavlja poslovno stanovanjski objekt v velikosti  259,24m2 v dveh etažah (plus manjša klet), kjer se v pritličju nahaja poslovni prostor, v nadstropju pa nedokončan stanovanjski del. Nepremičnina je na naslovu Šmartno pri Slovenj Gradcu 36, Šmartno pri Slovenj Gradcu.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Koroska.r7/prodaja.k1/oglas3105037.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega objekta na Vošnjakovi ulici v Ljubljani6.1.2017

Predmet prodaje sta nepremičnini z ID znakoma: parcela 1725 2362 in parcela 1725 2363, ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec opozarja, da nepremičnini iz prejšnjega odstavka predstavljata poslovni objekt s pripadajočim zemljiščem na naslovu Vošnjakova ulica 8a (vse navedeno v tem odstavku se v nadaljevanju navaja tudi kot »Predmet Prodaje«).

Povezava do spletnega oglasa: 

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/poslovni_prostor.v3/prodaja.k1/oglas3101392.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb Poslovni center.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe Poslovni center.pdf

Izjave.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov na Slovenski cesti 56 v Ljubljani6.1.2017

Predmet prodaje je nepremičnina z ID znakom: 1725-597-9 (do celote - 1/1), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnina v naravi predstavlja delno opremljeno bivšo bančno poslovalnico (pritličje in medetažo) v Ljubljani, na naslovu Slovenska cesta 56, Ljubljana.

Za objekt, v katerem se nahaja Predmet Prodaje, je bila pridobljena energetska izkaznica z oznako 2015-214-254-6450 in z veljavnostjo do 11.02.2025.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/prodaja.k1/oglas3100546.html?sort=vdesc#cnta

Obrazec za ponudbo o prodaji objekta.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo Poslovnih prostorov.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v Celju6.1.2017

Predmet prodaje sta nepremičnini z ID znakoma 1077-2271/3-0 in 1077-2271/5 (do celote - 1/1), ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnini v naravi predstavljata opremljeno bivšo bančno poslovalnico v centru Celja, vse to na naslovu Stanetova ulica 7, Celje.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Savinjska.r11/prodaja.k1/oglas3100606.html?sort=vdesc#cnta

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za Poslovne prostore Celje.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe za Poslovne prostore Celje.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v Novem mestu6.1.2017

Predmet prodaje sta nepremičnini z ID znakoma: 1456-668-7 in 1456-668-6 (do celote - 1/1), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnini v naravi predstavljata opremljeno bivšo bančno poslovalnico (dva ločena dela) v Novem mestu, vse to na naslovu Novi trg 9, Novo mesto.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Dolenjska.r4/prodaja.k1/oglas3102746.html?sort=vdesc#cnta

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za Poslovni prostor Novo mesto.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe za Poslovni prostor Novo mesto.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup paketa 4 poslovnih prostorov v Ljubljani, Novem mestu, Celju in Kranju6.1.2017

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki:

- 1725-597-9 (do celote 1/1), na naslovu Slovenska cesta 56, Ljubljana;

- 1456-668-7, 1456-668-6 (do celote 1/1),  na naslovu Novi trg 9, Novo mesto;

- 1077-2271/3-0, 1077-2271/5 (do celote 1/1), na naslovu Stanetova ulica 7, Celje;

- 2100-2232-209 (do celote 1/1), 2100-239/0-0, 2100-240/0-0, 2100-241/0-0 (do deleža 2072/10000), na naslovu Koroška cesta 1, Kranj; ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Prodajalec opozarja, da nepremičnine od 1. – 4. alineje 1. odstavka te točke v naravi predstavljajo bivše bančne poslovalnice na dobrih lokacijah v večjih mestih, in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Celju in Kranju (poslovni prostor s parkirnim mestom).

Povezave do vseh spletnih oglasov, ki so del prodajnega paketa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Dolenjska.r4/prodaja.k1/oglas3102746.html?sort=vdesc#cnta

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Ljubljana.r1/poslovni_prostor.v3/prodaja.k1/oglas3100546.html?sort=vdesc#cnta

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Savinjska.r11/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3100606.html?sort=vdesc#cnta

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Gorenjska.r3/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3097328.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za prodajo kompleta.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe kompleta nepremičnin.pdf

Izjave.zip

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v Kranju6.1.2017

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znaki 2100-239/0-0, 2100-240/0-0 in 2100-241/0-0 (do deleža 2072/10000), ki v naravi predstavljajo bivšo bančno poslovalnico ter parkirno mesto v garaži z ID znakom 2100-2232-209 (do celote 1/1) in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d.

Nepremičnine v naravi predstavljajo opremljeno bivšo bančno poslovalnico v centru Kranja, vse to na naslovu Koroška cesta 1, Kranj, ter parkirno mesto v garaži sosednjega objekta »Dvorec Jelen«.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Gorenjska.r3/Pisarniski_prostori.v3/t15/prodaja.k1/oglas3097328.html?sort=vdesc#cnta

Bančna poslovalnica in PM na Koroški cesti 1 v Kranju - vabilo k oddaji zavezujočih ponudb.pdf

Bančna poslovalnica in PM na Koroški cesti 1 v Kranju - obrazec za ponudbo o prodaji.pdf

Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine bivše tovarne Inde v Kopru6.1.2017

​Predmet prodaje so nepremičnine v K.O. Koper z ID znaki: 2605-1534/2, 2605-1534/6, 2605-1539/2, 2605-1539/6, 2605-1539/7, 2605-1539/8, 2605-1539/10, 2605-1539/11, 2605-1539/12 (do celote - 1/1), ki so v lasti Družbe za upravljvanje terjatev bank.

Nepremičnine se nahajajo na atraktivni lokaciji v Kopru in v naravi predstavljajo zemljišče velikosti 12.847 m2,  na katerem stojijo večinoma dotrajane stavbe skupne površine 9.922 m2.

Povezava do spletnega oglasa:

http://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Slovenija.d194/Juzna_Primorska.r6/prodaja.k1/oglas3092266.html?sort=vdesc#cnta


Vabilo k oddaji zavezujočih ponudb - Industrijski kompleks bivše INDE.pdf

Obrazec za oddajo ponudbe - Industrijski kompleks bivše INDE.pdf

Izjave.zip


1 - 30Next