Skip Navigation Linkszaposlitev

​Zaposlitev ​

DUTB je vzpostavila organizacijo, zaradi katere je družba dragocenejša od vrednosti sredstev, ki jih upravlja. Ta dodatna vrednost izvira iz organizacije in ljudi, ki jih DUTB zaposluje. Smo ekipa sodelavcev različnih kariernih poti, izobrazb, izkušenj in domovin, ki soustvarjamo sveže ideje in rešitve za velikokrat zapletene primere, ki so nam zaupani.  Želja po novih znanjih ter izzivih nas je pripeljal v organizacijo, ki ima veliko odgovornost do Slovenije in njenih državljanov. Navkljub oviram, ki izhajajo iz narave našega dela, smo usmerjeni v zastavljene cilje z ustvarjanjem celostnih in hkrati etičnih rešitev.

Se nam želiš pridružiti? Piši na zaposlitev@dutb.eu.​

 

V svoje vrste vabimo:

 

1. STROKOVNJAKA ZA KADRE m/ž

 

Vaše naloge bodo:

 • Podpora vodjem organizacijskih enot pri kadrovskem menedžmentu.
 • Vodenje procesa zaposlovanja in izbora sodelavcev.
 • Podpora oblikovanju kriterijev za definiranje ključnih kadrov in vodenje postopkov njihovega izbora, spremljanja in razvoja.
 • Vodenje procesa ugotavljanja zavzetosti zaposlenih ter oblikovanje in uveljavitev ukrepov za povečevanje le te.
 • Razvoj in skrbništvo procesa za upravljanje delovne uspešnosti.
 • Pomoč vodjem organizacijskih enot pri ciljnem vodenju.
 • Podpora sistemu kariernega razvoja in izobraževanja zaposlenih.
 • Upravljanje s pogodbami zaposlenih, osebnimi mapami in bazami osebnih ter drugih podatkov o zaposlenih.
 • Podpora upravljanju s sistemom plač in nagrajevanja.
 • Podpora zagotavljanju varnih in zdravih delovnih pogojev zaposlenih in sodelavcev.
 • Obračun plač in ostalih prejemkov.

Pričakujemo:

 • VII. ali druga bolonjska stopnja izobrazbe kadrovske, ekonomske, pravne, upravne ali druge ustrezne smeri.
 • 5 let delovnih izkušenj na kadrovskem področju.
 • Poznavanje delovnopravne zakonodaje.
 • Uporabe informacijskega sistema, vnos in obdelavo podatkov ter dokumentov in obvladovanje MS Office programov.
 • Sposobnost vsakodnevne govorne in pisne komunikacije v aktivni angleščini.
 • Odlične komunikacijske sposobnosti v zahtevnih situacijah in sposobnost upravljanja konfliktov.
 • Organizacijske sposobnosti, natančnost in učinkovito upravljanje s časom ter postavljanje prioritet.
 • Energičnost in samoiniciativnost.
 • Željo in sposobnost delovanja v timu.
 • Prepričljivost, vztrajnost, preudarnost, taktičnost, proaktivnost in odzivnost.
 • Osebno integriteto, visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.
 • Vozniški izpit B kategorije.

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • strokovni izziv in dobro referenco,
 • izmenjavo znanj in izkušenj v odzivnem mednarodno obarvanem timu,
 • možnost uveljavljanja individualnih znanj in idej v poslovno prakso.

 
Ponudbo z življenjepisom v slovenščini in angleščini pričakujemo do 7. 6. 2018 izključno prek portala www.mojedelo.com.

 

2. PRAVNIKA m/ž

 

Vaše naloge bodo:

 • zbiranje relevantnih informacij (deležniki, krediti, zavarovanja, ipd.),
 • analize primerov,
 • postavljanje ciljev,
 • priprava in izvedba pravnih postopkov (vključno z zastopanjem družbe v sodnih postopkih) za unovčenje terjatev in premoženja,
 • usklajevanje pravnih postopkov znotraj družbe in z zunanjimi deležniki,
 • zagotavljanje skladnosti postopkov z zakonodajo, politikami družbe in usmeritvami vodstva,
 • sodelovanje pri pogajanjih s posojilojemalci ter drugimi kreditodajalci in deležniki za pridobitev podpore predlaganim načrtom,
 • pravno svetovanje v zvezi z izvajanjem dejavnosti delodajalca kot je določeno v njegovem statutu, v zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in v podzakonskih aktih, izdanih na podlagi predmetnega zakona,
 • zagotavljanje spoštovanja vseh relevantnih predpisov v luči zakonitega in učinkovitega izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, gospodarne uporabe javnih sredstev, povrnitve proračunskih sredstev in trajnega ustvarjanje vrednosti za Republiko Slovenijo kot edinega delničarja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah in vodenje projektov,
 • ocenjevanje in nadzor nad operativnimi tveganji,
 • nadzor nad skladnostjo notranjih aktov s predpisi,
 • izdelovanje predlogov za organe odločanja,
 • zastopanje družbe v sodnih postopkih in drugih upravnih sporih.

Pričakujemo:

 • VII. ali druga bolonjska stopnja izobrazbe pravne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • zaželen pravniški državni izpit,
 • govorna in pisna komunikacija v aktivni angleščini,
 • poznavanje gospodarskega, obligacijskega in bančnega prava,
 • poznavanje in obvladovanje analitičnih orodij in MS Office programov,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • analitičnost in preudarnost,
 • ciljna usmerjenost, proaktivnost in odzivnost,
 • odlične komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • strokovni izziv in dobro referenco,
 • izmenjavo znanj in izkušenj v odzivnem mednarodno obarvanem timu,
 • možnost uveljavljanja individualnih znanj in idej v poslovno prakso.

 

Ponudbo z življenjepisom v slovenščini in angleščini pričakujemo do 27. 5. 2018 izključno prek portala www.mojedelo.com.

 

3. PRAVNIKA m/ž (delo v Mariboru in Ljubljani)

 

Vaše naloge bodo:

 • zbiranje relevantnih informacij (deležniki, krediti, zavarovanja, ipd.),
 • analize primerov,
 • postavljanje ciljev,
 • priprava in izvedba pravnih postopkov (vključno z zastopanjem družbe v sodnih postopkih) za unovčenje terjatev in premoženja,
 • usklajevanje pravnih postopkov znotraj družbe in z zunanjimi deležniki,
 • zagotavljanje skladnosti postopkov z zakonodajo, politikami družbe in usmeritvami vodstva,
 • sodelovanje pri pogajanjih s posojilojemalci ter drugimi kreditodajalci in deležniki za pridobitev podpore predlaganim načrtom,
 • pravno svetovanje v zvezi z izvajanjem dejavnosti delodajalca kot je določeno v njegovem statutu, v zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in v podzakonskih aktih, izdanih na podlagi predmetnega zakona,
 • zagotavljanje spoštovanja vseh relevantnih predpisov v luči zakonitega in učinkovitega izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, gospodarne uporabe javnih sredstev, povrnitve proračunskih sredstev in trajnega ustvarjanje vrednosti za Republiko Slovenijo kot edinega delničarja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah in vodenje projektov,
 • ocenjevanje in nadzor nad operativnimi tveganji,
 • nadzor nad skladnostjo notranjih aktov s predpisi,
 • izdelovanje predlogov za organe odločanja,
 • zastopanje družbe v sodnih postopkih in drugih upravnih sporih.

Pričakujemo:

 • VII. ali druga bolonjska stopnja izobrazbe pravne smeri,
 • 3 leta delovnih izkušenj,
 • zaželen pravniški državni izpit,
 • govorna in pisna komunikacija v aktivni angleščini,
 • poznavanje gospodarskega, obligacijskega in bančnega prava,
 • poznavanje in obvladovanje analitičnih orodij in MS Office programov,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • analitičnost in preudarnost,
 • ciljna usmerjenost, proaktivnost in odzivnost,
 • odlične komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • delo 3 dni na teden v Mariboru in 2 dni na teden v Ljubljani,
 • strokovni izziv in dobro referenco,
 • izmenjavo znanj in izkušenj v odzivnem mednarodno obarvanem timu,
 • možnost uveljavljanja individualnih znanj in idej v poslovno prakso.

 
Ponudbo z življenjepisom v slovenščini in angleščini pričakujemo do 27. 5. 2018 izključno prek portala www.mojedelo.com.