Skip Navigation Linkszaposlitev

​Zaposlitev ​

DUTB je vzpostavila organizacijo, zaradi katere je družba dragocenejša od vrednosti sredstev, ki jih upravlja. Ta dodatna vrednost izvira iz organizacije in ljudi, ki jih DUTB zaposluje. Smo ekipa sodelavcev različnih kariernih poti, izobrazb, izkušenj in domovin, ki soustvarjamo sveže ideje in rešitve za velikokrat zapletene primere, ki so nam zaupani.  Želja po novih znanjih ter izzivih nas je pripeljal v organizacijo, ki ima veliko odgovornost do Slovenije in njenih državljanov. Navkljub oviram, ki izhajajo iz narave našega dela, smo usmerjeni v zastavljene cilje z ustvarjanjem celostnih in hkrati etičnih rešitev.

Se nam želiš pridružiti? Piši na zaposlitev@dutb.eu.​

 

V svoje vrste vabimo:

 

1.  PRAVNIKA (M/Ž)

 

Vaše naloge bodo:

 • zbiranje relevantnih informacij (deležniki, krediti, zavarovanja, ipd.),
 • analize primerov,
 • postavljanje ciljev,
 • priprava in izvedba pravnih postopkov (vključno z zastopanjem družbe v sodnih postopkih) za unovčenje terjatev in premoženja,
 • usklajevanje pravnih postopkov znotraj družbe in z zunanjimi deležniki,
 • zagotavljanje skladnosti postopkov z zakonodajo, politikami družbe in usmeritvami vodstva,
 • sodelovanje pri pogajanjih s posojilojemalci ter drugimi kreditodajalci in deležniki za pridobitev podpore predlaganim načrtom,
 • pravno svetovanje v zvezi z izvajanjem dejavnosti delodajalca kot je določeno v njegovem statutu, v zakonu o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank in v podzakonskih aktih, izdanih na podlagi predmetnega zakona,
 • zagotavljanje spoštovanja vseh relevantnih predpisov v luči zakonitega in učinkovitega izvajanja ukrepov za krepitev stabilnosti bank, gospodarne uporabe javnih sredstev, povrnitve proračunskih sredstev in trajnega ustvarjanje vrednosti za Republiko Slovenijo kot edinega delničarja,
 • sodelovanje v projektnih skupinah in vodenje projektov,
 • ocenjevanje in nadzor nad operativnimi tveganji,
 • nadzor nad skladnostjo notranjih aktov s predpisi,
 • izdelovanje predlogov za organe odločanja,
 • zastopanje družbe v sodnih postopkih in drugih upravnih sporih,
 • druga dela in naloge po navodilih delodajalca, ki spadajo v delokrog predmetnega delovnega mesta.

Pričakujemo:

 • VII. ali druga bolonjska stopnja izobrazbe pravne smeri,
 • 5 let delovnih izkušenj,
 • pravniški državni izpit,
 • govorna in pisna komunikacija v aktivni angleščini,
 • poznavanje gospodarskega, obligacijskega in bančnega prava,
 • poznavanje in obvladovanje analitičnih orodij in MS Office programov,
 • vozniški izpit B kategorije,
 • analitičnost in preudarnost,
 • ciljna usmerjenost, proaktivnost in odzivnost,
 • odlične komunikacijske sposobnosti,
 • sposobnost dela v timu,
 • visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.

Ponujamo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom,
 • strokovni izziv in dobro referenco,
 • izmenjavo znanj in izkušenj v odzivnem mednarodno obarvanem timu,
 • možnost uveljavljanja individualnih znanj in idej v poslovno prakso.

 

Ponudbo z življenjepisom slovenskem in angleškem jeziku pričakujemo do 23. 3. 2018 izključno prek portala www.mojedelo.com.

 

2. DIREKTORJA UPRAVLJANJA NALOŽB (M/Ž)

 

Vaše naloge bodo:

 • Aktivno spremljanje poslovanja družb v lasti DUTB in uveljavljanje korporativnih standardov nadzora.
 • Prestrukturiranje poslovanja družb v lasti DUTB.
 • Vodenje postopkov prodaje naložb.
 • Vodenje, načrtovanje, organiziranje, koordiniranje in nadzor dela organizacijskih enot Korporativno upravljanje, Prodaja naložb in Manjšinske naložbe.
 • Neposredno vodenje in razvoj treh do petih sodelavcev.
 • Poročanje poslovodstvu in drugim deležnikom.
 • Priprava, implementacija in spremljanje strategije ter poslovnega načrta.
 • Upravljanja naložb v skladu s strategijo in poslovnim načrtom družbe.
 • Priprava ter spremljanje izvajanja politik, pravilnikov, navodil in metodologij s področja Upravljanja naložb.
 • Načrtovanje, vzpostavljanje in usmerjanje operativnih procesov.
 • Strokovni razvoj enote Upravljanja naložb, uvajanje izboljšav, sprememb in novih tehnologij.
 • Predstavljanje družbe pri poslovanju z zunanjimi partnerji.
 • Izbor in nadzor dela zunanjih dobaviteljev ter izvajalcev.

Pričakujemo:

 • Stopnja izobrazbe: VII. ali druga bolonjska stopnja finančne, ekonomske, poslovne ali druge ustrezne smeri.
 • Delovne izkušnje: 10 let.
 • Aktivno znanje angleščine, sposobnost vsakodnevne govorne in pisne komunikacije.
 • Poglobljena znanja s področij upravljanja in izvedbe prodajnih postopkov.
 • Poglobljena znanja predpisov s področij upravljanja gospodarskih družb ter poslovnega in finančnega prestrukturiranja.
 • Znanja s področja povezanosti pravnih, finančnih in poslovno ekonomskih okvirov ter principov dezinvestiranja in upravljanja z lastniškimi deleži.
 • Pogajalske veščine in veščine vodenja predstavitev.
 • Poznavanje in obvladovanje analitičnih orodji ter MS Office programov.
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Sposobnost motiviranja sodelavcev ter drugih deležnikov.
 • Sposobnost vodenja in upravljanja sprememb.
 • Organizacijske sposobnosti.
 • Sposobnost širokega, dolgoročnega in strateško usmerjenega pogleda.
 • Ciljno usmerjenost, proaktivnost in odzivnost.
 • Sposobnost upravljanja konfliktov.
 • Sposobnost učinkovitega reševanja problemov.
 • Odlične analitične sposobnosti.
 • Prepričljivost, preudarnost in taktičnost.
 • Visoke etične in poslovne standarde ter standarde korporativnega upravljanja.

Ponujamo:

 • Zaposlitev za nedoločen čas s šest mesečnim poskusnim delom.
 • Delovno mesto na sedežu delodajalca.
 • Strokovni izziv in dobro referenco.
 • Možnost uveljavljanja individualnih znanj in idej v poslovno prakso.

 

Ponudbo z življenjepisom v slovenskem in angleškem jeziku pričakujemo do 21. 03. 2018 izključno preko portala Mojedelo.com.